Lähiöavustus

Kenelle?

Lähiöohjelmaan hyväksytyille kunnille ja tutkimuslaitoksille.

Kuinka paljon?

Kunnille enintään 35 % ja tutkimuslaitoksille 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Lähiöohjelman investointi- ja kehittämisavustuksia myönnetään kunnille ja tutkimuslaitoksille vuosina 2020-2022. Avustusta voivat hakea Lähiöohjelmaan hyväksytyt kunnat ja tutkimuslaitokset.

Avustuksen hakuaika ja määrä

Vuoden 2022 avustuksen hakuaika kunnille ja tutkimuslaitoksille:  1.12.2021-13.1.2022

ARA tekee avustuspäätökset mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä.

Kunnille myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 35 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Tutkimus- ja selvityshankkeissa avustus voi olla enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan ARAn verkkoasionnissa. Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnisteilla.
Siirry ARAn verkkoasiointiin

  Investointi- ja kehittämisavustus kunnille

  Avustuksen on kohdistuttava lähiöiden fyysisen ympäristön kehittämiseen ja suunnitteluun sekä investointeihin. Avustettavien toimenpiteiden on kohdistuttava ohjelmassa mukana oleville asuinalueille.

  Hakijoita kannustetaan osallistamaan alueen asukkaita suunnitteluprosessiin, toimimaan asukaslähtöisesti sekä hyödyntämään hiilineutraaleja ratkaisuja ja puurakentamista lähiöiden kehittämisessä. Valtion talousarvioesityksen mukaisesti toimenpiteiden on edistettävä lähiöiden elinvoimaa ja ehkäistävä segregaatiota.

  Avustusta voi hakea myös hankkeen koordinointiin, esim. projektikoordinaattorin kuluihin.

  Esimerkkejä investoinneista, joihin avustusta voi käyttää (katso tarkempi listaus hakuohjeesta):

  • Viheralueiden, puistojen, piha-alueiden, skeittiparkkien, luontopolkujen ja istutusten rakentaminen sekä korjaus- ja perusparannukset
  • Valaistuksen parantaminen
  • Ulkokalusteet, puistokalusteet, lähiliikuntavälineet, grillipaikat yms.
  • Esteettömyyskorjaukset piha-alueisiin, katuihin ja polkuihin
  • Jalankulku- ja pyöräilyväylien rakentaminen ja kunnostaminen
  • Asukastilat, yhteis- ja monikäyttötilat
  • Lisä-, korjaus- ja täydennysrakentamista edistävät toimet, kuten esirakentaminen.

  Kehittämisavustus tutkimuslaitoksille

  Avustusta voi hakea Lähiöohjelman yhteistyöryhmän hyväksymiin tutkimushankkeisiin, jotka edistävät ohjelman tavoitteiden toteutumista. Tutkimushankkeella voi tuottaa tietoa lähiöiden tilasta, eri toimista lähiöiden elinvoiman edistämiseksi tai segregaation vaikutuksista ja ehkäisemisestä.

  Tutkimushankkeiden on valmistuttava vuoden 2022 loppuun mennessä, jotta tutkimustulokset ovat saatavissa ohjelmakaudella. Yksittäisiä kuluja (esim. painatus- tai julkaisukulut) voidaan hyväksyä avustukseen vuodelta 2023. Muistathan ilmoittaa myös tällaiset kulut vuoden 2022 avustushaussa.

  Avustuksen maksu

  Avustus haetaan maksuun jälkikäteen hyväksyttyjen ja toteutuneiden kustannusten perusteella. Maksatushakemus tehdään ARAn verkkoasioinnissa. Ohjeet avustuksen maksuun hakemisesta löytyvät hakuohjeista.

  • Vuoden 2020 määrärahasta myönnetty avustus on haettava maksuun 30.9.2022 mennessä.
  • Vuoden 2021 määrärahasta myönnetty avustus on haettava maksuun 30.9.2023 mennessä.
  • Vuoden 2022 määrärahasta myönnetty avustus on haettava maksuun 30.9.2023 mennessä.
  Julkaistu 27.3.2020 klo 16.33, päivitetty 25.10.2022 klo 16.11