1
2
Seuraava Viimeinen

Energiatodistus
Sisältösivu | Julkaistu: 30.10.2019

Laki rakennuksen energiatodistuksesta toteuttaa EU-direktiiviä rakennusten energiatehokkuudesta. Energiatodistus antaa mahdollisuuden vertailla rakennuksia niiden ominaisuuksien perusteella. 1.6.2013...

Ajankohtaista > Energiatodistus
Rakennuksen energiatodistus uudistuu 1.6.2013
Uutinen | Julkaistu: 31.5.2013

Uusi laki rakennuksen energiatodistuksesta toteuttaa EU-direktiiviä rakennusten energiatehokkuudesta. Energiatodistus antaa mahdollisuuden vertailla rakennuksia niiden ominaisuuksien perusteella....

Ajankohtaista > Uutiset ja tiedotteet > Uutiset ja tiedotteet 2013 > Rakennuksen energiatodistus uudistuu 1.6.2013

Perustason pätevöityneet energiatodistuksen laatijat 2015 (paikkakunnittain) (.pdf, 629kt) Perustason pätevöityneet energiatodistuksen laatijat 2015 (sukunimen mukaan) (.pdf, 641kt) Ylemmän tason pätevöityneet energiatodistuksen laatijat 2015 (paikkakunnittain) (.pdf, 160kt) Ylemmän tason pätevöityneet energiatodistuksen laatijat 2015 (sukunimen mukaan) (.pdf, 160kt)
Henkilöasiakkaiden energia-avustushakemus
Lomake | Julkaistu: 31.12.2019

Lomakkeella haetaan energia-avustusta, kun hakijana on asuinrakennuksen omistava henkilö (pientalon omistaja)....

Lainat ja avustukset > Lomakkeet > Henkilöasiakkaiden energia-avustushakemus

Energia-avustusohje henkilöasiakkaille (.pdf, 362kt)
Henkilöasiakkaat
Sisältösivu | Julkaistu: 23.1.2020

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022. Kuka voi hakea Asuinrakennuksen omistaja. Ennen hakemista ...

Lainat ja avustukset > Energia-avustus > Henkilöasiakkaat
Taloyhtiöiden energia-avustushakemus
Lomake | Julkaistu: 31.12.2019

Lomakkeella haetaan energia-avustusta taloyhtiölle....

Lainat ja avustukset > Lomakkeet > Taloyhtiöiden energia-avustushakemus

Energia-avustusohje taloyhtiöille (.pdf, 342kt)
Taloyhtiöt
Sisältösivu | Julkaistu: 23.1.2020

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022. Kuka voi hakea Asuinrakennuksen omistava taloyhtiö. Ennen hakemist...

Lainat ja avustukset > Energia-avustus > Taloyhtiöt
Osaomistusasunnot
Sisältösivu | Julkaistu: 14.6.2017

Osaomistusasunnolla tarkoitetaan asuntoa, jonka hallintaan oikeuttavista osakkeista asukas ostaa alkuvaiheessa vähemmistöosuuden. Asukas ja enemmistöosuuden omistaja (jäljempänä yhteisö) tekevät vähe...

ARA-asuntokanta > Osaomistusasunnot
Asukasdemokratia
Sisältösivu | Julkaistu: 16.8.2019

Asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 4 f §:n mukaan asumisoikeuden haltijalla ja hänen kanssaan asumisoikeusasunnossa asuvalla on oikeus osallistua asumisoikeustaloa koskevaan hallintoon ja...

ARA-asuntokanta > Asumisoikeusasunnot > Asukasdemokratia
Tiedonantovelvollisuus
Sisältösivu | Julkaistu: 3.3.2017

Asumisoikeustalon asukkaille on asumisoikeustalon omistajan asumisoikeuslain (650/1990) 16 d §:n mukaan annettava tiedot käyttövastikkeen määräytymisen ja sen tasaamisen perusteista, tasauksen vai...

ARA-asuntokanta > Asumisoikeusasunnot > Tiedonantovelvollisuus
Yhteishallinto ja toimiva vuokra-asuminen
Sisältösivu | Julkaistu: 29.1.2008

Oppaaseen on koottu tietoa hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista vuokratalojen yhteishallinnossa ja asukastoiminnassa. ...

Tietopankki > Oppaat > Yhteishallinto ja toimiva vuokra-asuminen

Yhteishallinto ja toimiva vuokra-asuminen (.pdf, 1016kt)

1
2
Seuraava Viimeinen