Katso-tunnistautuminen

Yhteisöasiakkaat tarvitsevat Katso-tunnisteen kirjautuakseen. Lue lisää Katso-tunnisteesta Verohallinnon sivuilla. Lue alta ohjeet Katso-roolien valinnoista eri palvelukokonaisuuksissa.

Hissi- ja esteettömyysavustukset 

Hissi- ja esteettömyysavustusta haettaessa ARAn verkkoasiointiin kirjaudutaan Katso-tunnisteella. Katso-tunnisteita yhteisöt ovat pääsääntöisesti käyttäneet verottajan kanssa asioimiseen, joten monelta yhteisöltä löytyvät tunnisteet aiemman käytön perusteella. 

Jos avustuksen hakijalla ei ole ennestään Katso-tunnisteita, voi sen perustaa Katso-palvelussa henkilölle, joka toimii hissi- ja esteettömyysavustushakemuksissa asiamiehenä (esim. isännöitsijä). Henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus (asunto-osakeyhtiössä esim. hallituksen puh.joht.) voi perustaa Katso-tunnisteen asiamiehenä toimivalle. 

Lue lisää Katso-tunnisteesta Verohallinnon sivuilla

ARA-asuntokannan valvonta -palvelukokonaisuus

Yhteisöt voivat itse hallinnoida käyttäjiä ja lisätä/poistaa käyttöoikeuksia ARAn tarjoamien käyttäjäroolien mukaan.

Yhteisön Katso-pääkäyttäjän tehtävät Katso-palvelussa (yritys.tunnistus.fi -sivulla):

  
1. ARAn asiointipalvelun käyttöönotto

Asiointiin tarvittavien Katso-roolien myöntäminen on mahdollista sen jälkeen, kun ARA-yhteisön Katso-pääkäyttäjä on ottanut ARAn roolit käyttöön Katso-palvelun Asiointipalvelut-kohdassa. Asiointipalvelun käyttöönotto tehdään Katso-palvelussa (yritys.tunnistus.fi) sivun vasemmasta laidasta löytyvästä "Asiointipalvelut"-kohdasta.

HUOM!  Asiointipalvelun käyttöönotto tehdään ARA-yhteisön ollessa valittuna organisaatioksi Katso-palvelussa (ARA-yhteisön y-tunnus, ei esim. tilitoimiston y-tunnus). Asiointipalvelun käyttöönotto on tarvittaessa tehtävä jokaiselle ARA-konserniin kuuluvalle yhteisölle erikseen (=y-tunnuksittain).

Asiointipalveluiden käyttöönotto on ohjeistettu yksityiskohtaisesti Katso-palvelun ohjesivuston Asiointipalveluiden käyttöönotto -ohjeessa.

Asiointipalvelun käyttöönotossa valitaan:

  • Palveluntarjoaja: ARA
  • Asiointipalvelun nimi: VALPAS (Valvonnan asiointipalvelu) -> Valitaan Ota käyttöön -painikkeesta
Katso-valtuutuksen käyttöönotto, kuva1
 
 

 

 

2. Valtuutusten myöntäminen

Yhteisön Katso-pääkäyttäjän täytyy valtuuttaa yhteisön työntekijät tai asianhoitaja (esim. tilitoimisto) asioimaan ARAn verkkoasioinnissa.

Asiointipalvelun käyttöönoton jälkeen ARAn ohjauksen ja valvonnan verkkoasiointiin liittyvät roolit ovat käytettävissä Uusi valtuutus -näkymässä.

Yksityiskohtaisiin Katso-palvelun ohjeisiin pääset seuraavista alla olevista linkeistä, valitse yhteisösi tarpeen mukainen ohjeistus.

Yllä olevan linkin kautta löydät myös ohjeet pääkäyttäjyyden perustamiseen ja uuden Katso-alitunnisteen luomiseen, jos Katso-tunnisteita ei vielä ole lainkaan käytössä. Huom! Katso-alitunniste on vahvennettava Katso-tunnisteeksi, koska ARAn verkkoasiointiin edellytetään vahvaa tunnistautumista (rooleja voidaan myöntää vain Katso-tunnisteelle, ei alitunnisteelle).

Jos et yhteisön edustajana hoida sähköistä asiointia itse, voit valtuuttaa asianhoitajan (esim. tilitoimiston) hoitamaan asioinnin ARAn verkkoasioinnissa. Yllä olevasta linkistä löydät ohjeet asianhoitajan valtuuttamiseen.

Valtuutuksessa käyttäjälle valitaan tarvittava(t) ARAn asiointirooli(t) (Katso-rooli), joka määrittelee käyttöoikeuden laajuuden ARA-asuntokanta ja valvonta -palvelukokonaisuuden verkkoasioinnissa:

ARA-asuntokannan valvonta -palvelukokonaisuuden Katso-roolien kuvaukset

HUOM! Myös valtuutukset tehdään ARA-yhteisön ollessa valittuna organisaatioksi Katso-palvelussa (ARA-yhteisön y-tunnus, ei esim. tilitoimiston y-tunnus). Valtuutukset on tarvittaessa tehtävä jokaiselle ARA-konserniin kuuluvalle yhteisölle erikseen (=y-tunnuksittain), jotta kaikkien käyttäjän tarvitsemien yhteisöjen tiedot tulevat ARAn verkkoasioinnissa valittavaksi.

Jos Katso-käyttäjällä ei ole Katso-palvelussa käytössään valtuutusten automaattista vastaanottoa ja hyväksymistä, valtuutetun käyttäjän täytyy erikseen käydä ottamassa valtuutus vastaan ja hyväksyä se Katso-palvelussa.

 

Huom! Yhteisö on vastuussa Katso-valtuutusten myöntämisestä ja poistamisesta. Esimerkiksi työntekijän työsuhteen päättyessä on yhteisön poistettava myöntämänsä Katso-valtuutus (Katso-palvelun ohjeet valtuuksien hallinnasta).

Julkaistu 19.9.2017 klo 15.57, päivitetty 11.3.2019 klo 14.53