Verkkoasiointi ja verkkopalvelut

Voit hoitaa useimmat hakemusasiat verkossa nopeasti ja turvallisesti. Aran verkkoasiointipalveluihin voi kirjautua pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella.

Muut kuin henkilöasiakkaat tarvitsevat yleensä asiointia varten Suomi.fi-valtuuden. Lue lisää Ara-asiointiin tarvittavista Suomi.fi-valtuuksista.

Avustukset

Voit hakea Aran verkkoasiointipalvelussa seuraavia avustuksia

 • korjausavustusta
 • avustusta kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun.

Lue lisää verkossa haettavista avustuksista

Kirjaudu palveluun (rahoitus.ara-asiointi.fi)

Järjestysnumero asumisoikeusasunnon hakemiseen

Voit hankkia asumisoikeusasunnon hakemiseen tarvittavan järjestysnumeron Aran järjestysnumerorekisteristä.

Numero maksaa 9,20 €, ja se on voimassa kaksi vuotta. 

Hae järjestysnumeroa (hakija.aso.fi)

Voit hakea verkkoasioinnissa seuraavia avustuksia:

 • hissiavustus
 • esteettömyysavustus
 • avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun
 • sähköautojen latausinfra-avustus
 • työpaikkojen latauspisteavustus
 • asuntoyhteisöjen sähköavustus
 • avustus matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi

Kun asioit yhtiön puolesta, tarvitset yhtiöltäsi kirjautumista varten Suomi.fi-valtuuden. Taloyhtiöiden ja muiden kiinteistöyhtiöiden hakemuksissa tarvittavan valtuuden nimi on Asuinrakennusten korjausavustusten hakeminenLue lisää Aran Suomi.fi-valtuuksista.

Jos sinulla on yksin yhtiön nimenkirjoitusoikeus, et tarvitse valtuutta.

Kirjaudu palveluun (rahoitus.ara-asiointi.fi)

Yhteisöt ja kunnat tai kuntien vuokrataloyhtiöt voivat hakea

 • avustusta asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi
 • ara-yhteisöjen energia-avustusta (perusparantamisen korkotukilainan yhteydessä) 
 • erityisryhmien vuokra-asuntojen rakentamiseen tai perusparantamiseen liittyvää erityisryhmien investointiavustusta
 • infra-avustusta eli avustusta asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen
 • korkotukilainaa vuokra-asuntojen, asumisoikeustalojen ja osaomistustalojen rakentamiseen
 • korkotukilainaa vuokra-asuntojen, asumisoikeustalojen ja osaomistustalojen perusparantamiseen
 • korkotukilainaa vuokra-asuntojen, asumisoikeustalojen ja osaomistustalojen hankintaan
 • käynnistysavustusta uudistuotannon vuokratalohankkeisiin (ei koske erityisryhmien asuntoja)
 • lyhytaikaista korkotukilainaa vuokratalon rakentamiseen
 • takauslainaa vuokratalohankkeeseen.

Kun asioit yhteisön puolesta, tarvitset yhteisöltäsi kirjautumista varten Suomi.fi-valtuuden. Tarvittava valtuus riippuu haettavasta tuesta tai avustuksesta. Lue lisää Aran Suomi.fi-valtuuksista.

Kun olet kirjautunut asiointipalveluun, siirry osioon Rahoitus- ja hakemusasiat tekemään hakemus.

Kirjaudu palveluun (ara-asiointi.fi)

Ara-asuntokannan ohjauksen ja valvonnan palveluissa ara-asuntojen omistajat voivat

 • katsella oman asuntokantansa rekisteritietoja
 • ilmoittaa yhteisöjen tietojen muutoksista tai ara-asuntokannan muutoksista Aralle
 • hakea ara-vuokra- ja aso-asuntojen käyttötarkoituksen muutosta 
 • raportoida Aran pyytämiä valvontatietoja
 • lähettää tilinpäätöstietoja ja liitteitä
 • käydä viestinvaihtoa Aran asiantuntijoiden kanssa.

Kun asioit yhteisön puolesta, tarvitset yhteisöltäsi kirjautumista varten Suomi.fi-valtuuden. Tarvittava valtuus riippuu hoidettavasta asiasta. Lue lisää Aran Suomi.fi-valtuuksista.

Kirjaudu palveluun (www.ara-asiointi.fi)

Energiatodistusrekisteri

Julkisessa palvelussa voit hakea laadittuja energiatodistuksia ja pätevöityneet energiatodistusten laatijat omalta alueeltasi.

Siirry Energiatodistusrekisteriin

Järjestysnumerorekisteri

Yksityishenkilö voi hankkia asumisoikeusasunnon hakemiseen tarvittavan järjestysnumeron Aran järjestysnumerorekisteristä. Numero maksaa 9,20 €, ja se on voimassa kaksi vuotta.

Hae järjestysnumeroa

Hankepankki

Palvelussa voi tutustua Aran rahoittamiin rakennushankkeisiin ja kehittämisrahahankkeisiin, joita ovat muun muassa erilaiset asumiseen liittyvät tutkimukset. Palvelusta löydät raportit kehittämisrahahankkeista.

Siirry Hankepankkiin

Julkaistu 25.11.2020 klo 14.37, päivitetty 6.11.2023 klo 14.36