Yksittäiset selvitykset vuosilta 2009-2011

10 vuoden korkotukilaina (ns. välimalli).
Lataa selvitys 5/2011: Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009-2010 (pdf)

Korjaus ja energia-avustukset. 
Lataa selvitys 9/2010: Korjausavustukset vuosina 2007-2008 (pdf)

Pääkaupunkiseudun vuorka-asuntohakemusten päällekkäisyydet eri omistajayhteisöillä.
Lataa selvitys 5/2009: Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten päällekkäisyydestä eri omistajayhteisöillä (pdf)

Pohjoismaiden asuntotuotanto ja finanssikriisi. 
Lataa selvitys 7/2009: Finanssikriisi, asuntomarkkinat ja asuntotuotanto Pohjoismaissa (pdf)

      Julkaistu 8.1.2021 klo 12.29, päivitetty 8.1.2021 klo 12.29