Asuntomarkkinakatsaus 2/2021: asumisoikeusasunnot

Vuoden 2021 katsaus asumisoikeusasuntoihin eli aso-asuntoihin tarkastelee niiden markkinatilannetta ja käyttövastikkeita ASO-indeksin avulla. Katsaus julkaistaan kerran vuodessa asumisoikeusyhteisöiltä kerättyjen tietojen pohjalta.

Yhteenveto katsauksesta:

Asumisoikeusasuntojen määrä kasvaa. Suomessa on noin 52 000 asumisoikeusasuntoa eli aso-asuntoa (31.8.2021). Asuntojen määrä kasvoi noin 1 500 asunnolla edellisvuoteen verrattuna.

 • Asumisoikeusasuntojen kysyntä lisääntynyt koronapandemian aikana.
 • Aso-asuntojen markkinatilanne kiristyi 20 kunnassa edellisvuoden tilanteeseen verrattuna. Kireä tai tasapainoinen markkinatilanne oli 27 kunnassa, joissa sijaitsee 85 % asumisoikeusasunnoista.
  • Kireä markkinatilanne vallitsi 5 kunnassa.
  • Tasapainoisia kuntia oli 22.
  • Lievän ylitarjonnan kuntia oli 13, ylitarjonnan 5 ja merkittävää ylitarjonnan 3.
 • Yhtiölle lunastettujen aso-asuntojen osuus laski 5,3 %:sta 4,5 %:iin.
 • Vähintään 2 kuukautta tyhjillään olleita asuntoja oli 294.
 • Vuokrattuna oli 3,2 % aso-asunnoista.
 • Aso-asuntojen käyttövastikkeet olivat koko maassa keskimäärin 12,00 euroa neliöltä. Käyttövastike nousi 0,6 % vuodesta 2020. Kuntakohtainen käyttövastikkeen mediaani oli 11,0 euroa neliöltä.
 • Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteiset vuokrat olivat keskimäärin 43 % kalliimpia kuin aso-asuntojen käyttövastikkeet.
 • Tampereella, Turussa ja Oulussa käyttövastikkeet olivat noin 25 % edullisempia kuin vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat.
 • Suurissa kaupungeissa, Espoota lukuun ottamatta, käyttövastikkeet olivat hieman ARA-vuokria edullisempia
Yhdistelmäkuvio, jossa pylväinä kuvataan aloitettujen asumisoikeuasuntojen määrää vuosittain 2000-2021 ja viivakuviona asuntojen osuutta ARA-tuotannosta. Tiedot löytyvät katsauksen liitteestä 1.
Aloitetut asumisoikeusasunnot 2000-luvulla ja niiden osuus ARA-tuotannosta.

 

Julkaistu 5.11.2021 klo 12.23, päivitetty 22.6.2022 klo 13.11