Asuntomarkkinakatsaus 1/2021: vuokra-asunnot

Asuntomarkkinakatsauksen 1/2021 painopiste on kuntien ARA vuokra-asuntojen markkinatilanteen selvittämisessä. Vuokramarkkinoita arvioidaan eri mittareista koostuvan ARA indeksin avulla. Tiedot perustuvat  ARA-asuntoja omistavilta yhteisöiltä ja kunnilta keräämiin tietoihin.

Yhteenveto katsauksesta:

 • ARA-asunnon saa yhä harvempi.
 • Vuonna 2020 tavallisen ARA-vuokra-asunnon sai 46 700 kotitaloutta.
 • Vuonna 2021 voimassa olevia hakemuksia ARA-asuntoihin oli koko maassa 120 000 (15.3.2021).
  • Hakemuksista 52 % oli pääkaupunkiseudulla.
  • Hakijoista oli yhden hengen talouksia 61 %
  • Kahden hengen talouksia oli 21 %.
  • Erittäin kiireellisten hakijoita oli 24 %.
  • Nuorten, alle 25-vuotiaiden osuus ARA-asunnon hakijoista oli 20 %.
 • Markkinavuokrien nousu hidastui.
 • ARA-asunnoille riittää kysyntää suurissa kaupungeissa.
  • Vuonna 2021 kireitä vuokramarkkinoita ei ollut yhdessäkään kunnassa.
  • Melko kireään markkinaluokkaan sijoittui 11 kuntaa.
  • Tasapainoisten markkinoiden kuntia oli 50.
  • Lievää ylitarjontaa esiintyi 91 kunnassa.
  • Ylitarjontakuntia oli 109 ja niiden määrä pieneni kymmenellä.
 • Vähintään 2 kuukautta tyhjänä olleita tavallisia ARA-vuokra-asuntoja oli keväällä 2021 yhteensä 9 286.
 • Vuonna 2020 ARA-asuntojen keskimääräinen käyttöaste kunnissa oli 88,3 %.
Pylväskaavio, joka kuvaa ARA-indeksin kehitystä suurissa kaupungeissa ja maakuntien keskuskaupungeissa 2019,2020 ja 2021. Tiedot löytyvät katsauksen taulukosta 3.
Markkinatilanne suurissa kaupungeissa ja maakuntien keskuskaupungeissa ARA-indeksin mukaan vuosina 2019, 2020 ja 2021.
Julkaistu 15.6.2021 klo 13.09, päivitetty 22.6.2022 klo 13.11