Asuntomarkkinakatsaus 2/2020: asumisoikeusasunnot

Vuoden 2020 katsaus asumisoikeusasuntoihin tarkastelee asumisoikeusasuntojen markkinatilannetta ja käyttövastikkeita aso-indeksin avulla. Katsaus julkaistaan kerran vuodessa asumisoikeusyhteisöiltä kerättyjen tietojen pohjalta.

Yhteenveto katsauksesta:

 • Suomessa on 50 600 asumisoikeusasuntoa (31.8.2020). Asuntojen määrä lisääntyi 1 600 asunnolla edellisvuoteen verrattuna ja ylitti 50 000 asunnon rajan.
 • Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne kiristyy suurissa kaupungeissa. Vuoden 2020 selvityksessä kireän markkinatilanteen ja tasapainoisten kuntien yhteismäärä nousi edellisvuoden 18 kunnasta 23 kuntaan. Ylitarjontakuntien lukumäärä väheni 29 kunnasta 25:een.
  • Kireä markkinatilanne vallitsi vain Helsingissä. 
  • Tasapainoisten kuntien määrä nousi 22 kuntaan, kun se vuotta aiemmin oli ollut 15.
  • Lievän ylitarjonnan kuntia oli 14.
  • Ylitarjontaa on Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Hämeenlinnassa, Kangasalla, Ylöjärvellä ja Naantalissa.
  • Merkittävää ylitarjonnan kuntien määrä pysyi edellisvuoteen nähden samana (4).
 • Lunastettujen, tyhjien ja vuokrattujen asumisoikeuksien määrä ja osuus laskussa.
 • Aso-asuntojen vaihtuvuus pieneni.
 • Käyttövastikkeet nousivat 1,2 %.
Karttakuva valmiiden asumisoikeusasuntojen markkinatilanteesta Suomessa. Karttaan kunnat, joissa on aso-asuntoja, on merkitty niiden markkinatilanteen mukaisella värillä ja asuntojen määrää on kuvattu ympyräkuviolla, jonka koko riippuu asuntojen määrän suuruusluokasta. Aso-indeksit kunnittain ja asuntojen määrät ovat liitteessä 2.
Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja määrät vuonna 2020.
 
Julkaistu 30.10.2020 klo 15.08, päivitetty 30.10.2020 klo 15.09