Asuntomarkkinakatsaus 1/2018: vuokra-asunnot

Lue katsaus kokonaisuudessaan: klikkaa tästä! Asuntomarkkinakatsaus 1/2018 painopiste on kuntien vuokra-asuntomarkkinoiden selvittämisessä koko maan, pääkaupunkiseudun ja maakuntien keskuskaupunkien osalta. Kuntien vuokramarkkinoiden tilannetta arvioidaan eri mittareista koostuvan ARA-indeksin avulla.

 

Yhteenveto katsauksesta:

 • ARA-asuntojen jonot kasvoivat koko maassa 3,1 % vuoteen 2016 verrattuna. Pääkaupunkiseudun ja useiden muiden suurten kaupunkien ARA-asunnon hakijoiden määrä kasvoi vuonna 2017. Pääkaupunkiseudun kuntien osuus hakijoista oli yli 40 %. 
   
 • Hakijoista 62,5 % oli yhden hengen talouksia. Yhden hengen hakijoiden määrä ja osuus olivat kaikkien aikojen suurimmat.
   
 • ARA-asunnon sai 64 400 ruokakuntaa, mikä on 0,7 % edellisvuotta vähemmän. Pääkaupunkiseudulla ARA-asunnon sai 14 830 kotitaloutta, mikä on 18,0 % enemmän kuin vuonna 2016. %. Muissa suurissa kaupungeissa ARA-asunnon saaneiden määrä väheni.
   
 • Tyhjiä ARA-asuntoja oli vuoden 2017 lopulla 8 800. Määrä lisääntyi vuodessa 10,7 %. Määrä lisääntyi kuudentena vuonna peräkkäin.
   
 • Helsingin markkinaluokitus pysyi edelleen kireänä, vaikka tilanne hieman parani edellisvuoteen verrattuna. Espoon, Vantaan ja Kuopion markkinatilanne säilyi melko kireässä luokassa.
   
 • Turku nousi ensimmäistä kertaa melko kireään luokkaan. Varsinais-Suomessa teollisuustyöpaikkojen voimakas kasvu on lisännyt vuokra-asuntojen kysyntää alueella.
   
 • Tampereella, Jyväskylässä ja Lahdessa vuokramarkkinat olivat tasapainoiset. Oulussa esiintyi lievää ylitarjontaa, mutta markkinatilanne lähestyi tasapainoa.
   
 • ARA-asuntojen lievää ylitarjontaa esiintyi 77 kunnassa (vuona 2016 84 kunnassa) ja ylitarjontaa 148 (140) kunnassa. Tyypillistä ylitarjonta kunnille on väestön nopea väheneminen ja ARA-asuntokannan rapistuminen.
   
 • Markkinavuokrat (uudet ja vanhat vuokrasuhteet) nousivat koko maassa 1,7 %. Uudet vuokrasuhteet nousivat 2,1 %. Nousuvauhti hidastui vuoden 2017 aikana. Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Joensuussa markkinavuokrat nousivat yli 3 %.
   
 • ARA-vuokrat nousivat keskimäärin 1,3 % vuodessa. Matala inflaatio ja ARA-asuntojen heikko markkinatilanne vajaakäytöstä kärsivissä kunnissa hillitsivät vuokrien nostoa.
   
 • Erot ARA- ja markkinavuokrien välillä kasvoivat kaikissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa Helsinkiä, Espoota ja Lahtea lukuun ottamatta. Väestöltään vähenevissä kunnissa ARA-vuokrat ovat yleensä kalliimpia kuin markkinavuokrat.
   
 • Markkinaehtoisia vuokra-asuntoja valmistui ennätysmäärä vuonna 2017 ja kasvu jatkuu vuonna 2018. Kasvu hillitsee vuokrien nousua. ARA-asuntojen kysyntä säilyy edelleen korkealla tasolla kaikissa suurissa kaupungeissa.
ARA-indeksi kunnissa 2017
Tyhjien ARA-asuntojen osuus kunnissa 2017.
 
Julkaistu 13.4.2018 klo 8.00, päivitetty 13.12.2018 klo 12.35