Erityisryhmien asuntomarkkinakatsaus 2017

Tämä on ensimmäinen ARAn laatima erityisryhmien asuntomarkkinakatsaus. 

Katsauksen tarkoituksena on tuoda esille erityisryhmien asumisen tämän hetkistä tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä niin ARA- kuin vapaarahoitteisen tuotannon osalta. Katsauksessa käsitellään ikääntyneiden, kehitys-vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumista. Tiedot muiden erityisryhmien asuntojen tarjonnasta löytyvät katsauksen liitteestä 1. 

Katsauksen painopiste on ikääntyneiden asumisessa.

Kuvio: erityisryhmien asuntomarkkinakatsaus 2017
Käyttöasteet vapaarahoitteisessa ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa 2016.

Katsaus kokonaisuudessaan

Julkaistu 12.9.2017 klo 16.08, päivitetty 12.9.2017 klo 16.09