Asuntomarkkinakatsaus 2/2017: asumisoikeusasunnot

Asuntomarkkinakatsaus-linkkikuva

Vuoden 2017 asumisoikeusasunnoista tehdyssä katsauksessa tarkastellaan asumisoikeusasuntojen markkinatilannetta ja käyttövastikkeita ASO-indeksin avulla. Tilastot julkaistaan kerran vuodessa asumisoikeusyhteisöiltä kerättyjen tietojen pohjalta.

ASO-asuntojen määrä ylitti 45 000

Elokuussa 2017 Suomessa oli 45 300 asumisoikeusasuntoa eli ASO-asuntoa. Niiden osuus ARA-asuntokannasta on noin 11 %. Pääkaupunkiseudulla on 44 % Suomen ASO-asunnoista ja muut MAL-kunnat mukaan lukien nousee Helsingin seudun osuus 54 %:iin.

Muun maan osuudet Suomen ASO-asunnoista:

  • Tampereen seutu 12 %
  • Turun seutu 9 %
  • Jyväskylä 6 %
  • Oulu 4 %.

ASO-asuntoja on 47 kunnassa, joiden markkinatilanteissa on suuria eroja. ARAn selvityksessä markkinatilannetta arvioidaan ASO-indeksillä, joka perustuu lunastettujen asuntojen osuuteen sekä asumisoikeuksien vaihtuvuuteen.

Tänä vuonna alkaa noin 1 800 ASO-asunnon rakentaminen. Valtion tukemasta ARA-tuotannosta ASO-asuntojen osuus on 2000-luvulla ollut noin 20 %.

Käyttövastikkeet nousivat maltillisesti

Käyttövastikkeet nousivat keskimäärin 0,5 % koko maassa vuodesta 2016. Käyttövastikkeet olivat vapaarahoitteisia vuokria edullisempia kaikissa suurissa kaupungeissa, minkä lisäksi ne alittivat ARA-vuokrat melkein kaikissa suurissa kaupungeissa.

Asumisoikeusasunnot 2017 -karttakuva
Asumisoikeusasunnot ja markkinatilanne kunnittain 31.8.2017

ASO-asuntomarkkinakatsaus 2017:

Julkaistu 16.11.2017 klo 14.23, päivitetty 16.11.2017 klo 16.09