Selvitys 4/2013: Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2012–2013

Asumisoikeusasuntojen markkinatilannetta on arvioitu selvityksessä 4/2013 asuntojen vaihtuvuuden sekä tyhjien tai vuokrattujen asuntojen lukumäärällä ja kehityksellä. Käyttövastikkeita on verrattu vapaarahoitteisten ja ARA- vuokra-asuntojen vuokatietoihin suurimmista kaupungeista ja ARAn kasvukeskusseuduilta.

Vuoden 2013 alussa Suomessa oli noin 38 000 asumisoikeusasuntoa eli ASO-asuntoa. Niiden osuus nykyisestä ARA-asuntokannasta1 on noin 9 %. ASO-asunnot sijaitsevat pääasiassa kasvukeskusten keskuskaupungeissa ja niiden kehyskunnissa, yhteensä 47 kunnassa. Pääkaupunkiseudulla on noin 43 % Suomen ASO-asunnoista ja kehyskunnat huomioiden Helsingin seudun osuus nousee yli 50 %:in. Seuraavaksi eniten ASO-asuntoja löytyy Tampereen (13 %) ja Turun seudulta (9 %).

Keskeisiä huomioita:

  • Yli puolet Suomen ASO-asunnoista sijaitsee Helsingin seudulla
  • ASO-asuntojen kysynnässä suuria alueellisia eroja
  • ASO-asuntojen ylitarjontaa paikataan vuokraamalla

 

 

Julkaistu 28.7.2015 klo 15.36, päivitetty 28.7.2015 klo 15.44