Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Pääkaupunkiseudun asuntojonot ennätyspitkät

Asuntomarkkinakatsauksen mukaan ARA-vuokra-asuntoa jonottaa pääkaupunkiseudulla yli 40 000 kotitaloutta. Hakijajono on tuplaantunut vuoteen 2005 verrattuna. Helsingissä joka toinen hakija on erittäin kiireellisesti asunnon tarpeessa. Pääkaupunkiseudun asunnon hakijoista 85 % on yhden tai kahden hengen ruokakuntia. Hakijajono kasvoi, vaikka haettavana olleiden ARA-vuokra-asuntojen määrä kasvoi lähes 1 900 asunnolla vuoteen 2011 verrattuna. ARA-vuokra-asunnon sai pääkaupunkiseudulla vajaat 14 000 kotitaloutta vuonna 2012.

Kireä markkinatilanne heijastuu vapaarahoitteisten asuntojen vuokriin, jotka nousivat pääkaupunkiseudulla 5,5 % edellisvuodesta. ARA-asuntojen vuokrat nousivat 4,3 %. Luvut perustuvat Kelan yleisen asumistuen saajien vuokratilastoon tammikuulta 2013.

Pääkaupunkiseudulla uusia ARA-vuokra-asuntoja käynnistyi vain 340 vuonna 2012, mikä on huomattavasti vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Kolmena edellisvuotena määrä oli yli 1 000 asuntoa vuodessa.

Vuokra-asuntomarkkinoiden näkökulmasta uutta ARA-tuotantoa aloitetaan pääkaupunkiseudulla aivan liian vähän kysyntään nähden. Pahin tilanne on Helsingissä, jossa jonot ovat pisimmät ja hintaero ARA-asuntojen ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen välillä on suurin (36,6 %).

ARA-asuntoja vapautuu rajoituksista uudistuotantoa enemmän

Uudistuotannon ja asuntojen vaihtuvuuden lisäksi tarjontaan vaikuttaa vanhojen ARA-asuntojen vapautuminen rajoituksista, vaikka niistä suuri osa jääkin vuokrakäyttöön vapautumisen jälkeen. Vuonna 2012 valmistuneiden ja vapautuneiden ARA-asuntojen määrä oli yhtä suuri pääkaupunkiseudulla, kun erityisryhmä- ja asumisoikeusasunnot huomioidaan normaalien vuokra-asuntojen lisäksi.

Vuosina 2013-2014 pääkaupunkiseudulla vapautuu noin 1 500 ARA-asuntoja vuosittain, mutta 2015 määrä nousee yli kahden tuhannen asunnon. Suurimmillaan poistuma on vuonna 2019, jolloin lähes 6 000 ARA-asuntoa vapautuu rajoituksista.

Julkaistu 5.6.2013 klo 15.20, päivitetty 17.7.2015 klo 10.07