Asunnottomat 2021

Suomessa oli vuoden 2021 lopussa 3 950 yksinelävää asunnotonta, mikä on 390 vähemmän kuin vuonna 2020.

Liitteenä olevaa tilastoa on päivitetty huhtikuussa 2022. Tilastoon on korjattu Helsingin pitkäaikaisasunnottomuusluvut vuosilta 2019-2021. Uudet luvut perustuvat asumiseensa intensiivistä tukea tarvitsevien henkilöiden määrään ja ne ovat tarkempia kuin aiemmat, Helsingin kaupungin asuntotoimen ja Asumisen tuen yhteistilastoon perustuvat luvut. Tilastoa on korjattu Helsingin suuren painoarvon takia.

Lue tarkemmat tiedot selvityksestä (linkki kuvan alla).

Asunnottomat 2021 ympyrädiagrammi
Kuvio: Asunnottomuuden eri muotojen määrät ja osuudet vuonna 2021

Selvitys 2/2022:

Julkaistu 25.2.2022 klo 18.04, päivitetty 3.5.2022 klo 13.19