ARA-tuotanto 2018

Vuoden 2018 ARA-tuotanto muodostui 7 052 vuokra-asunnosta ja 1 575 asumisoikeusasunnosta. Tuotanto kasvoi 6 % edellisvuoteen (2017) verrattuna.

ARA-vuokra-asunnoista rahoitusmuodon mukaan oli:

  • 2 363 pitkällä korkotuella rakennettua vuokra-asuntoa (40 vuoden korkotuki)
  • 730 lyhyellä korkotuella rakennettua vuokra-asuntoa (10 vuoden korkotuki)
  • 3 278 erityisryhmien vuokra-asuntoa (40 vuoden korkotuki)
  • 681 takauslainoitettua vuokra-asuntoa (ei korkotukea).

Erityisryhmien vuokra-asuntojen aloitusmäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna, kun taas pitkän korkotuen ja asumisoikeusasuntojen laski hieman. Lyhyellä korkotuella rakennettavien vuokra-asuntojen määrä yli kaksinkertaistui vuoteen 2017 nähden. ARA-tuotannon osuus asuntojen uudistuotannosta on 20 %.

ARA-tuotanto keskittyy kasvukeskuksiin

Vuoden 2018 ARA-tuotannosta 91 % keskittyy kasvukeskuksiin. Turun ja Tampereen seudun aloitettavien asuntojen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Oulun seudulla tuotantomäärä oli 52 % edellisvuodesta. Myös muissa kasvukeskuksissa jäätiin edellisvuoden lukemista.

ARA-tuotanto 2000-2018
Alkava ARA-tuotanto 2000-luvulla tukimuodon mukaan. © ARA

Selvitys ja kumulatiiviset tilastot vuodelta:

Julkaistu 12.2.2019 klo 15.14, päivitetty 12.2.2019 klo 15.16