ARA-tuotanto 2015

 
ARA-tuotannon määrä  nousi 8 536 asuntoon vuonna 2015. Määrä kasvoi edellisvuodesta 16 %. Normaalien vuokra-asuntojen määrä nousi 63 %.

ARAn selvitys 2/2016 sisältää keskeiset tilastotiedot vuoden ARA-tuotannon aloituksista, rakennuskustannuksista ja rahoituksesta niin uudistuotannosta kuin perusparannushankkeista. Selvityksessä tarkastellaan erikseen ARA-tuotannon jakaantumista kasvukeskusalueiden ja muun maan suhteen.

Selvityksen liitteenä on kuntakohtainen listaus alkavasta ARA-tuotannosta vuosilta 2011 –2015

ARA-tuotanto 2000-2015 (kuvio1, selvitys 2/2016)
Alkava ARA-tuotanto 2000-luvulla tukimuodon mukaan.
Julkaistu 18.2.2016 klo 16.25, päivitetty 8.4.2016 klo 10.26