ARA-tuotanto 2013

Asuntorakentamisen alamäki jatkui jo kolmatta vuotta. Heikko markkinatilanne vähensi vapaarahoitteisten asuntojen aloituksia yli 10 %:lla. ARA-asuntojen määrä puolestaan kasvoi 4 %:lla ja normaalien vuokra-asuntojen määrä ARA-tuotannossa lisääntyi. Pienasuntojen osuus ARA-tuotannossa lisääntyi.
 

ARAn selvitys 3/2014 sisältää keskeiset tilastotiedot vuoden 2013 ARA-tuotannon aloituksista, rakennuskustannuksista ja rahoituksesta niin uudistuotannon kuin perusparannushankkeiden osalta. Erikseen on tarkasteltu ARA-tuotannon jakaantumista kasvukeskusalueiden ja muun maan suhteen.

ARA-tuotanto 2013 (kuvio)

Selvitys ja kumulatiiviset tilastot vuodelta:

Julkaistu 14.3.2014 klo 13.03, päivitetty 12.2.2019 klo 15.48