ARA-tuotanto 2012

Asuntotuotanto laski alle 30 000 asuntoon vuonna 2012. ARA-asuntojen osuus aloituksista oli 22 %. Koko ARA-tuotannosta yksiöiden osuus oli 59 %, kaksioiden 22 % ja perheasuntojen 19 %. Erityisryhmien asunnot painottuivat selkeästi yksiöihin.

ARAn selvitys 2/2013 sisältää keskeiset tilastotiedot vuoden 2012 ARA-tuotannon aloituksista, rakennus-kustannuksista ja rahoituksesta niin uudistuotannon kuin perusparannushankkeiden osalta. Erikseen on tarkas-teltu ARA-tuotannon jakaantumista ARAn kasvukeskusalueiden ja muun maan suhteen.

Selvityksen liitteenä on kuntakohtainen listaus alkavasta ARA-tuotannosta vuosilta 2008–2012.

ARA-tuotanto 2012 (kuvio)
 
Julkaistu 12.3.2013 klo 10.00, päivitetty 12.2.2019 klo 15.46