ARA-tuotanto 2011

Elvytyksen päättyminen puolitti ARA-tuotannon vuonna 2011. Vuoden loppupuolella rakennuskustannusten nousu pysähtyi. Peruskorjaamisen painopiste oli kasvukeskuksissa ja asunto-osakeyhtiötaloissa.
 

ARAn selvitys 2/2012 sisältää keskeiset tilastotiedot vuoden 2011 ARA-tuotannon aloituksista, rakennus-kustannuksista ja rahoituksesta niin uudistuotannon kuin perusparannushankkeiden osalta. Erikseen on tarkasteltu ARA-tuotannon jakaantumista ARAn kasvukeskusalueiden ja muun maan suhteen.

Aloitettu ARA-tuotanto 2000-2011 (kuvio)
Aloitettu ARA-tuotanto rahoitusmuodon mukaan vuosina 2000-2011
(C) Lähde: Tilastokeskus, ennuste VTT
Julkaistu 23.2.2012 klo 10.00, päivitetty 12.2.2019 klo 15.45