Perusparantamisen hinta

Tilastossa on tietoja ARAn rahoittamien perusparannushankkeiden kustannuksista  (€/m2), korjausasteesta (%) ja peruskorjattujen asuntojen lukumäärästä. Aluejakona tilastossa on ARAn kasvukeskukset. Rakennuskustannus lasketaan 12 kk:n painotettuna keskiarvona.

 

Tilastot

Julkaistu 21.7.2015 klo 15.35, päivitetty 11.4.2017 klo 15.40