Lisätietoja ARA-tuotannon tilastoista

Tiedot perustuvat ARAn myöntämiin lainapäätöksiin, joilla hyväksytään ARA-hankkeiden rahoitus. Lainapäätöksillä sidotaan ARAn käytössä oleva vuosittainen korkotukivaltuus, minkä lisäksi lainapäätös määrittää uudiskohteen aloitusajankohdan (1.8.2018 alkaen, aiemmin käytettiin osapäätöstä). Tilastokeskus ja Helsingin seudun MAL-seurantaraportissa käytetään aloitusajankohtana rakennusvalvonnasta kerättyjä tietoja.  Tilastointitavan takia alkavien ARA-asuntojen lukumäärät voivat poiketa toisistaan.

ARA-tuotannon tilastoihin on koottu vuosivertailutiedot alkavasta ARA-tuotannosta asuntojen lukumäärällä  mitattuna. Tiedot on lajiteltu lainalajien (käyttötarkoituksen) mukaan. Tiedot löytyvät myös varauksista, rakentamisen hinnasta, rahoituksen lähteestä, korkomarginaaleista ja kilpailuhankkeiden määrästä. Aluejakona ovat ARAn kasvukeskukset.

Julkaistu 27.7.2015 klo 13.26, päivitetty 12.12.2018 klo 15.47