ARAn myöntämät tuet ja avustukset

Tilastot sisältävät tietoja ARAn vuosittain myöntämistä asumiseen ja rakentamiseen kohdistuvista tuista ja avustuksista. Niissä on mukana mm. asuntojen lukumäärän, käyttötarkoituksen, myönnetyn tuen tai avustuksen määrän tiedot kohdekohtaisesti ja kunnittain luokiteltuna. 

Lisätietoa ARAn myöntämistä korkotukilainoista ja eri avustusmuodoista löytyy Lainat ja avustukset -osiosta.

 
 

Vuonna 2019 myönnetyt tuet ja avustukset:

Julkaistu 5.3.2015 klo 15.58, päivitetty 18.2.2020 klo 14.31