ARA-asuntokannan ja asukkaiden kehitys 2010-luvulla

ARAn selvitys sisältää tietoa ARA-asuntokannan kehityksestä 2010-luvun alusta vuoteen 2019. Selvityksen tiedot perustuvat ARAn omiin tietoihin, Elinympäristön tietopalvelu Liiterin tilastoihin asumisesta ja Digi- ja väestötietoviraston Väestötietojärjestelmästä haettuihin tietoihin. 

Rajoitusten alaisia ARA-asuntoja oli Suomessa vuoden 2019 lopussa 404 000. Vuoteen 2010 verrattuna tavallisten ARA-vuokra-asuntojen määrä on laskenut yli 43 000:lla. Erityisryhmien asuntojen ja asumisoikeusasuntojen määrä puolestaan on kasvanut.

ARA-asunnoista vuonna 2019 oli:

  • tavallisia vuokra-asuntoja 250 000 (62 %)
  • erityisryhmien vuokra-asuntoja 105 000 (26 %)
  • asumisoikeusasuntoja 49 000 (12 %).

Yleiset väestötrendit eli perhekoon pienentyminen, yksin asuminen ja ikääntyminen näkyvät myös ARA-asuntojen asukasrakenteessa.

Pinottu pylväskaavio ARA-asuntokannan kehityksestä 2000-luvulla. Tiedot löytyvät selvityksestä.
Kuvio ARA-asuntokannan kehityksestä 2000-luvulla. 

 

Kuvio, joka kertoo yksinasuvien asuntokuntien määrän kasvaneen 5 % vuodesta 2010. Muut asuntokunnat (2 henkilöä, 3 henkilöä, 4 ja 5+ henkilöä) määrät ovat laskeneet. Eniten on laskenut 2 henkilön asuntokuntien määrä: -2,9%. Tiedot löytyvät selvityksestä.
Kuvio ARA-asuntojen asuntokuntien jakaumasta vuonna 2019 ja muutos verrattuna vuoteen 2010.
Julkaistu 21.5.2021 klo 18.51, päivitetty 25.5.2021 klo 15.37