Tilastoja ARA-asuntokannasta

ARAn asuntokantaan lasketaan arava- että korkotukilainoilla rahoitetut vuokra- ja asumisoikeusasunnot, joiden luovuttamista, asukasvalintaa ja/tai vuokranmääritystä koskevat lakisääteiset rajoitukset ovat voimassa vuoden viimeisenä päivänä. Vuosina 2009–2010 myönnetyt 10-vuotiset korkotukilainahankkeet (ns. välimalli) ja valtion takauslainaa saaneet vuokra-asunnot eivät ole ARA-asuntoja, vaan ne lasketaan tilastoissa vapaarahoitteisiin asuntoihin.

Tiedot on saatu ARAn tietojärjestelmistä ja Elinympäristön tietopalvelu Liiterin ( https://liiteri.ymparisto.fi/) ARA-asuntokantaa koskevista tilastoista vuodesta 2000 alkaen. 

Tiedot päivitetään vuosittain.

Selvitykset

ARA-asuntokanta 2000-luvulla
ARA-asuntokannan kehitys 2000-luvulla 16.1.2019
Selvitys sisältää tietoa ARA-asuntokannan kehityksestä 2000-luvun alusta vuoteen 2017. Tiedot asuntojen määrästä perustuvat Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään ja ARAn rekistereihin.
Lue lisää
Julkaistu 27.1.2016 klo 9.38, päivitetty 17.8.2020 klo 14.00