Vuokranmääritysopas arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin

Vuokranmääritysoppaan kansiOppaassa käsitellään ja ohjeistetaan rajoitusten alaisten ARA-vuokra-asuntojen omakustannusperiaatteen mukaista vuokranmääritystä. Oppaassa viitataan velvoittaviin lakeihin sekä käytäntöjä ohjaaviin ARAn suosituksiin.

Aravalain ja korkotukilain nojalla tuettuja vuokra-asuntoja (ARA-vuokra-asuntoja) koskevat laissa säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset, jotka vaikuttavat asukkaiden valintaan, vuokrien määritykseen ja vuokra-asuntojen luovutukseen. Rajoituksilla asunnot pidetään riittävän pitkään vuokrakäytössä, asumiskustannukset pysyvät kohtuullisina ja asunnot kohdennetaan niitä eniten tarvitseville ruokakunnille.

Yksi keskeisimmistä rajoituksista on asukkailta perittävien vuokrien määräytymisen säänteleminen.

 

Julkaistu 7.5.2019
Voimassa 7.5.2019 alkaen

Julkaistu 7.5.2019 klo 16.09, päivitetty 8.5.2019 klo 11.28