Rakennuttamis- ja suunnitteluopas

Rakennuttamis- ja suunnitteluopas, kansi

Opas sisältää tietoa edellytyksistä, joita korkotukilainahankkeelta lakien ja asetusten mukaan vaaditaan ARA-tukien saamiseksi, sekä niistä seikoista, joihin ARA kiinnittää huomiota käsitellessään tukihakemuksia ja päättäessään hankkeiden rahoituksesta. Lisäksi oppaassa on tietoa hankkeiden käsittelyn eri vaiheista ARAssa sekä myös ohjeita tarvittavien asiakirjojen laadintaan. Asuntojen ja rakennusten hankkimista ohjeessa ei käsitellä.

Hankkeiden vastuuhenkilöiden on välttämätöntä tutustua tämän oppaan lisäksi eri tukimuotoja koskeviin lakeihin, asetuksiin ja niiden perusteisiin sekä ARA-tukia koskeviin hakuohjeisiin.

Oppaaseen on yhdistetty aiemmin erillisinä julkaistujen ARAn rakennuttamisohjeen, suunnitteluoppaan ja palveluasumisen oppaan sisällöt.

Päivitetty: 7.5.2021 (vain tietoja lukuihin 6.1.3 ja 6.2)

Julkaistu 25.2.2019 klo 15.00, päivitetty 20.10.2021 klo 8.36