Asunto- ja naapuriverkoston toteuttamisen opas

#kotimatkalla-hankkeessa kehitettiin asunto- ja naapuriverkostomallia, jonka perusideana on erityistä tukea asumisessaan tarvitsevien ihmisten asumisen järjestäminen tavallisissa asunnoissa, joista muodostuu verkostoja. Verkoston asukkaat saavat yksilöllisesti räätälöityä apua ja tukea kotiinsa ja verkoston asukkaat myös antavat ja saavat vertaistukea toisiltaan. Oleellista on, että verkoston asukkaat voivat käyttää tarvitsemiaan lähipalveluja ja olla osa naapurustoaan.

Uusien asumisratkaisujen kehittäminen ja aikaansaaminen vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Se vaatii uudenlaista työotetta palvelutuotannolta ja rohkeutta kokeilla uutta, mutta ennen kaikkea se vaatii sitä, että kaikissa vaiheissa kuullaan asuntoa tarvitsevaa henkilöä itseään.

Tässä oppaassa on esimerkkejä yksilöllisesti räätälöidyistä ratkaisuista. Oppaassa kerrotaan esimerkiksi:

  • Mikä asunto- ja naapuriverkosto on?
  • Millaisia asumisen vaihtoehtoja on?
  • Mitä naapurityö on?
  • Miten asukkaat voivat auttaa toisiaan?
  • Mitä tuen suunnittelussa pitää ottaa huomioon?
 

Julkaisun tiedot

Asunto- ja naapuriverkoston toteuttamisen opas -kansikuva

Tekijät: Niina Sillanpää ja Susanna Hintsala

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Niini & Co Oy, Helsinki 2020.

ISBN 978-952-11-5121-7 (nid.)
ISBN 978-952-11-5122-4 (PDF)

Julkaistu 31.1.2020 klo 15.15, päivitetty 27.4.2020 klo 11.28