Asukasdemokratia

Asukasdemokratia-opas, kansiOpas on tarkoitettu ensisijaisesti yhteishallinnosta kouluttaville henkilöille, vuokratalojen isännöitsijöille, kuntien asuntovirkamiehille ja muille, jotka haluavat selvitystä vuokratalojen yhteishallintoa koskevan lain sisällöstä.

Ensimmäisessä luvussa on selvitystä asukasdemokratian tavoitteista ja käsitteistä. Toisessa luvussa käsitellään vuokratalojen yhteishallinnosta annetun lain sisältöä. Tekstissä käydään lävitse yhteishallintolaki kokonaisuudessaan. Liitteenä on ensimmäisen asukkaiden kokouksen esityslistamalli.

Julkaisutiedot

Asukasdemokratia (2008). Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Edita Prima Oy. ISSN 1238-7312

Opas

Julkaistu 29.1.2008 klo 14.58, päivitetty 23.11.2023 klo 16.36