PoriPark - nuorisopuiston suunnittelu

 

Toteuttaja/toteuttajat:

Nuoret, koululaiset, puistotoimi, koulutustoimi, vapaa-aikavirasto, kaupukisuunnittelu, katusuunnittelu, Turun yliopisto, Pormestarinluodon asukasyhdistys, Ruskatalojen palveluyhdistys ry

Kenelle:

nuoret

Toiminnan/toimintamallin tarkoitus:

Erityisesti nuorille suunnatun nykyaikaisen ja monipuolisen puistoalueen suunnittelu

Avainsanat:

nuoret, puistot, lähiliikunta

Hanke / projektit, joissa mukana:

Kompakti kaupunki -hanke / Lähiöohjelma 2008-2011

 

Kuvaus:

Pormestarinluodon eteläosaan on suunniteltu erityisesti nuorille suunnattua nykyaikaista ja monipuolista puistoaluetta. Puistoalueen suunnittelussa on hyödynnetty alueella jo olevan lähiliikuntapaikan toimintoja ja tehty yhteistyötä Kaarisillan koulun kanssa, jonka piha-alueille tehdään peruskorjaus lähivuosina. 

Nuoret ovat työpajojen kautta osallistuneet puistoalueen ideointiin ja heidän ehdotuksistaan on valittu alueelle nimi. Puiston tukipisteenä toimii entisen päiväkodin tiloihin sijoittuva nuorisotalo, josta käsin PoriParkin toimintaa ohjataan.

Huomioitavaa/kokemuksia:

Nuoret ovat osallistuneet innostuneesti puistoalueen suunnitteluun. Varsinaisesti nuorille (7-20 vuotta) suunnattuja puistoja löytyy Suomesta vielä vähän ja niille tuntuu olevan tilausta. Kyseinen ryhmä on väliinputoaja puistoalueiden suhteen.

Hyödyt lähiöiden kehittämiselle:

Hankkeella tähdätty julkisten ulkotilojen laadun kohentamiseen, lähiliikunnan lisäämiseen, nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamiseen, alueen imagon kohentamiseen ja palveluiden parantamiseen. 

Julkaistu 23.5.2013 klo 13.21, päivitetty 22.11.2016 klo 10.35