Asukaslähtöiset lähiön viherympäristön parantamisen toimintamallit (nelitahosuunnittelu)

 

Toteuttaja/toteuttajat:

OAMK, Luonnonvara-alan yksikkö, Oulun kaupunki Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut, yhteisötoiminta

Kenelle:

asukkaat, toimijat (yritykset, yhdistykset, yhteisöt)

Toiminnan/toimintamallin tarkoitus:

Asukkaiden ja toimijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen lähiöiden viheralueiden kehittämisessä, ammattikorkeakoulujen aseman vahvistaminen yhdyskuntarakenteen kehittäjinä

Avainsanat:

asukaslähtöisyys, suunnittelu, lähiöt,  viherympäristö, kaupunkiviljely

Hanke / projektit, joissa mukana:

Vihreä lähiö - asukaslähtöiset lähiön viherympäristön parantamisen toimintamallit -tutkimushanke 2010-2011 / Lähiöohjelma 2008-2011

 

Kuvaus:

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut (tai yleisesti kaupungin viheraluesuunnittelusta vastaava organisaatio) tarjoaa suunnittelukohteen ja konkreettisen ongelman (esimerkiksi viheralueiden hoitoluokituksen yhdenmukaistaminen) sekä lähtötiedot. Lisäksi kaupungin organisaatiosta nimitetään osallistuja(t) hankkeeseen: yhteyshenkilö joka vastaa lähtötiedoista, sekä osallistuu suunnitelmien esittelyyn, toimii tiedonvälittäjänä myös kaupungin organisaatioon. Oulun kaupunki vastaa myös kaupungin maille esitettyjen toimenpiteiden jatkotyöstämisestä 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alayksikkö (tai vastaava oppilaitos, jolla on maisemasuunnittelun koulutusohjelma) tuottaa opintojakson, jossa käsitellään viheraluesuunnittelun ja asukaslähtöisen suunnittelun problematiikkaa, jonka sisältönä on viheralueen yleissuunnitelma kaupungin tarjoamasta kohteesta.

Aalueen asukkaat ja kolmannen sektorin toimijat pyydetään mukaan projektiin, heitä kuullaan ja tiedotetaan avoimesti. Suunnitteluprosessin kautta asukkaat ja toimijat saavat tiedon siitä, että ympäristön viihtyisyyteen vaikuttaa myös hallinnolliset rajat. He saavat mahdollisesti uusia ideoita siitä, kuinka parantaa omaa lähiympäristöään itse, omatoimisesti.

Huomioitavaa/kokemuksia:

Toimintamallin haasteina ovat suunnitelmien todellinen vaikutus eli niiden toteutettavuus, asukkaiden huomioiminen sekä mukaan saanti, kolmannen sektorin kiinnostus satsata ympäristöönsä kulujen noustessa. Erityisen tärkeää on vastuualueiden selkeä jako sekä niistä tiedottaminen alueen asukkaille ja toimijoille. Ammattikorkeakoululle toimintamalli on hyödyllinen; se edesauttaa työelämäsidonnaisuutta ja asukaslähtöiseen suunnitteluun koulutettujen ammattilaisten leviämistä viheralan kentälle.

Hyödyt lähiöiden kehittämiselle:

Lähiöiden viheralueiden laatutaso paranee, minkä avulla voidaan ehkäistä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Asukaslähtöinen suunnittelu ja toteutus sitouttaa asukkaat mukaan viheralueiden kehittämiseen ja hoitoon, ennaltaehkäisee mm. alueiden roskaantumista. Kaupunki saa hyötyä sujuvammasta suunnitteluprosessista, valitusten ja negatiivisten yhteydenottojen määrä vähenee.

Julkaistu 23.5.2013 klo 13.21, päivitetty 17.7.2015 klo 14.22