Segregaation ehkäiseminen ja alueen elinvoiman lisääminen uudistavan aluekehittämisen avulla (SEULI)

SEULI-hankkeessa on käsitelty asuinalueiden kehittämistä ja siihen liittyviä ajankohtaisia teemoja. Ilmiöitä on lähestytty erityisesti taloudellisesta näkökulmasta tarkastellen. Tavoitteena on ollut tulosten suuri vaikuttavuus ja hankkeen tutkimuskysymyksiin on haettu vastauksia kattavia kvantitatiivisia aineistoja analysoimalla ja toisiinsa innovatiivisesti yhdistelemällä. SEULI-hankesivustolla esitellään hankkeen tuloksia. Käsiteltäviä aihealueita ovat muun muassa:

  • alueen uudistamisen energiansäästöpotentiaalit
  • erityyppisten aluekehityshankkeiden kaupunkitaloudelliset vaikutukset
  • kiinteistökehityshankkeiden ja alueellisten ominaisuuksien ulkoisvaikutukset sekä niiden heijastuminen asuntomarkkinoille.

 

Lue myös

Elinvoimaa aluekehittämällä?
(Tutkitusti parempi lähiö, Asuinalueiden kehittämisohjelman tutkimusjulkaisu, s. 22-27.)

Segregaation ehkäiseminen ja alueen elinvoiman lisääminen uudistavan aluekehittämisen avulla (SEULI). SEULI-hankkeessa on käsitelty asuinalueiden kehittämistä ja siihen liittyviä ajankohtaisia teemoja. Ilmiöitä on lähestytty erityisesti taloudellisesta näkökulmasta tarkastellen. Tavoitteena on ollut tulosten suuri vaikuttavuus ja hankkeen tutkimuskysymyksiin on haettu vastauksia kattavia kvantitatiivisia aineistoja analysoimalla ja toisiinsa innovatiivisesti yhdistelemällä.

 

 

Julkaistu 15.12.2016 klo 12.21, päivitetty 15.12.2016 klo 12.24