Vuokratalon isännöintitehtäväluettelo

Julkaisussa käydään läpi vuokratalojen isännöintiin kuuluvat tehtäväalueet ja asiat. Lisäksi julkaisu tarjoaa tietoa kiinteistökehittämisen tavoitteista ja toimenpiteistä sekä vuokrataloyhtiön ylläpitoon liittyvistä erityispiirteistä.

Tehtäväluetteloa voidaan käyttää apuna isännöintipalveluja tilaavan ja tarjoavan tahon välillä, kun kartoitetaan tarpeita ja sovitaan tehtävistä. Tehtäväluettelo toimii erinomaisena oppimateriaalina myös kiinteistöalan ammattikoulutuksessa.

Vuokratalon isännöintitehtäväluettelo on täysin uudistettu vastaamaan nykyistä käytäntöä ja lainsäädäntöä. Luettelon edellinen painos ilmestyi vuonna 2006.

Julkaisuun sisältyvät liitteinä Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot ISE 2007 ja Hyvä isännöintitapa – Isännöinnin eettiset ohjeet.

Se on saatavissa sekä sähköisenä että painettuna julkaisuna. Painettuna julkaisua voi tilata Kiinteistöalan Kustannus Oy:tä osoitteesta: www.kiinkust.fi

Julkaisun tiedot

Vuokratalon isännöintitehtäväluettelo (2015) kansi Tekijät: Maria Kangasluoma (Kiinteistöalan Kustannus Oy) ja Jari Virta (Kiinteistöliitto)

Painos: 3., uudistettu painos
Paino (nid.): Meedia Zone Oü 2015

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

ISBN 978-952-11-4431-8 (nid.)
ISBN 978-952-11-4432-5 (PDF)

Julkaistu 4.5.2015 klo 13.25, päivitetty 30.3.2017 klo 11.16