Asumisen uudistaminen 2009–2012 -loppuraportti

Asumisen uudistaminen -projektin keskeisimpiä tavoitteita olivat: kuntien kokonaisvaltaisen suunnittelun edistäminen, energiatehokkuuden parantaminen ja asuntoalueiden kokonaisvaltainen kehittäminen sekä ARA kiinteistökannan kokonaisvaltainen kehittäminen ja korjausrakentamisen energiatehokkuutta ja elinkaariasumista parantavien hankkeiden edistäminen erityisillä pilottihankkeilla.

Yhteistyöhankkeilla kehitettiin mm. Suomen ensimmäiset energiatehokkaat ARA-tuotannossa mallinnettavat ratkaisut kohtuullisella ARA-hinnalla. Nolla- ja passiivienergiatasoisia malliratkaisuja toteutettiin sekä kerros-, rivi- että pientaloissa. Joukossa on vuokra- ja  asumisoikeustaloja sekä erityisryhmille tarkoitettuja asuntoja ja palvelutaloja. Samoin mukana on ollut sekä uudisrakentamis- että korjaushankkeita. Mukana on myös esimerkkejä kuntien asumisen suunnittelusta, kiinteistökannan kehittämisestä sekä työkaluja näiden suunnitelmien päätöksenteon tueksi.

Projektin kuluessa todennettiin, että energiatehokkailla ratkaisuilla voidaan päästä kohtuullisiin asumiskustannuksiin. Jo nykyisillä energian hinnoilla voidaan asumiskustannuksia alentaa elinkaaren aikana.

Erillisjulk_ASUUloppuraportti_kansi.jpgJulkaisun tiedot

Tekijät: toim. Satu Lavinen ja Kaisa Junkkonen (Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2013.

ISBN 978-952-11-4195-9 (PDF)

Julkaistu 15.7.2013 klo 10.55, päivitetty 30.3.2017 klo 11.26