Asuminen arjen keskiössä – Asuntoverkoston yhteiskehittämisen opas

Oppaassa esitellään uudenlainen tapa järjestää kehitysvammaisten ihmisten asuminen. Siinä esitellään asuntoverkoston yhteiskehittämisen malli, jossa kehitysvammaisten ihmisten asunnot sijaitsevat tavallisilla asuinalueilla.

Oppaassa kerrotaan, miten kunnat voivat suunnitella asuntoverkoston yhdessä tulevien asukkaiden kanssa. Asuntoverkoston yhteiskehittämiseen osallistuu tulevien asukkaiden lisäksi heidän läheisensä sekä kunnan asuntotoimi, kaavoitus ja sosiaalitoimi. Yhteiskehittämisen tavoite on kehittää uudenlaisia asumisratkaisuja, jotka ylittävät perinteiset hallintorajat ja jotka vastaavat tulevien asukkaiden tarpeita ja ovat kustannustehokkaita.

Asuntoverkoston yhteiskehittämisen malli on kehitetty ARAn ja Kehitysvammaliiton Arjen keskiössä -hankkeessa (2012–2014). Hankkeessa olivat mukana Turun, Kotkan, Seinäjoen ja Lahden kaupungit sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Carea-kuntayhtymä ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Kuntien pilottihankkeissa kehitettiin uudenlaista asuntosuunnittelua ja yksilöllisiä asumisen ratkaisuja kehitysvammaisille henkilöille.

Julkaisun tiedot

Asuminen_arjen_keskiössä_opas_kansi.jpg Tekijät: Susanna Hintsala, Jenni Sipilä ja Kirsten Sainio

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Suomen yliopistopaino Oy - Juvenes Print, Tampere 2015.

ISBN 978-952-11-4426-4 (nid.)
ISBN 978-952-11-4427-1 (PDF)

Julkaistu 10.3.2015 klo 11.11, päivitetty 30.3.2017 klo 11.23