Yhteistoiminnallinen lähiökehittäminen

Kokemuksia yhteisöllisestä ja tulevaisuusmyönteisestä korjauskulttuurista

Lähiö 2072- hankkeen loppuraportti

Lähiö 2072 -hankkeen loppuraporttiin on koottu hankkeessa mukana olleiden toimijoiden, tutkimus- ja hankekumppaneiden sekä paikallisten asukkaiden kirjoittamia artikkeleita. Raportin artikkelit on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee lähiökehittämisen taustaa. Sen artikkelit käsittelevät mm. suomalaisiin lähiöihin kohdistuvia kehittämishaasteita, tyyppitalojen yleisimpiä korjauksia ja alueiden kilpailukykyyn vaikuttavia seikkoja, lähidemokratiaa sekä paikallisidentiteetin haasteita kaupungin ja maaseudun välillä. Toisessa osassa esitellään hankkeen aikaista toimintaa mm. pilotointia ja työpajatoimintaa, hankkeen aikaisia opinnäytetöitä, tutkimushankkeen rinnalla toteutettuja kehityshankkeita, taloemäntien ja -isäntien koulutusta sekä alueidentiteetin työstämistä visuaalisin keinoin. Kolmannessa osassa esitellään hankkeessa kehitettyä asuinalueen kehittämisen yhteistoimintamallia ja hankkeen tulokset. Loppuraportin artikkelit avaavat moninaisen näkökulmien kirjon lähiökehittämiseen.

Lähiö 2072 – matka kaupunginosan radikaaliin kehittämiseen on Tekesin, Aalto-yliopiston, Vahanen-yhtiöiden, Helsingin Energian ja Wiktion rahoittama hanke. Hankkeen taustalla on 1960- ja 70 -luvuilla Suomessa rakennettujen lähiöiden meneillään oleva korjausaalto. Hankkeen tutkimuskonsortioon kuuluivat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Suomen Kuntaliitto, Vahanen-yhtiöt, Helsingin Energia, Helsingin Diakonissalaitos, Tekes, Aalto-yliopisto ja Vetoa ja Voimaa Mellunkylään (sekä Wiktio Oy 30.4.2013 asti).

ARAra 2/2014 kansiJulkaisun tiedot

Tekijät: Toim. Sari Dhima (Aalto-yliopisto)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 | 2014. Lahti 2014.

ISBN 978-952-11-4350-2 (PDF)
ISSN 1797-5514 (verkkojulk.)

Julkaistu 3.9.2014 klo 9.21, päivitetty 30.3.2017 klo 10.50