Selvitys pitkäaikaisasunnottomuuden määrittelystä ja tilastoinnista

Selvityksessä kartoitettiin, millä tavoin ARAn asuntomarkkinakyselyssä ilmoitetut tiedot  pitkäaikaisasunnottomuudesta on määritelty ja tilastoitu, sekä tutkittiin, millaisia tuki- ja palveluasumisen määritelmiä ja tuen muotoja kaupunkien asunnottomuuslaskennoissa olevissa yksiköissä on käytössä. Raportissa esitetään suosituksia pitkäaikaisasunnottomuuden määritelmän täsmentämiseen ja keinoja, joilla asuntomarkkinakatsauksessa esitettävien asunnottomuus- ja pitkäaikaisasunnottomuustietojen yhdenmukaisuutta ja luotettavuutta voitaisiin parantaa.

ARAra_2_2010_kansi.jpgJulkaisun tiedot

Tekijä: Sari Pitkänen (Sosiaalikehitys Oy)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 | 2010. Lahti 2010. 

ISBN 978-952-11-3769-3 (PDF)
ISSN 1797-5514 (verkkojulk.)

 

Julkaistu 30.7.2010 klo 14.00, päivitetty 27.3.2017 klo 17.28