Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle

Raportissa selvitetään vuokratalojen peruskorjausten taloudelliset edellytykset kartoittamalla kahdeksan vuokrataloyhteisön nykyisestä lainakannasta ja tulevista peruskorjauksista aiheutuvat rahoituskustannukset vuosille 2011–2040. Raportissa selvitetään yhteisöjen nykyistä lainakantaa sekä arvioidaan tulevista peruskorjaustarpeista aiheutuvan lainakannan vaikutuksia vuokratasoihin. Raportin tavoitteena on kiinnittää vuokrataloyhteisöjen huomiota peruskorjaustarpeen arviointiin ja siihen, että yhteisöt varautuisivat tuleviin korjauksiin myös vuokranmäärityksessä.

Selvityksen merkittävimmät havainnot ovat seuraavat: yhteisöjen tulisi arvioida tulevat peruskorjaustarpeet ja varautua peruskorjauksien omarahoitusosuuden kartuttamiseen heti rakennuksen käyttöönoton alusta. Tämän selvityksen perusteella varautumiseen tarvittaisiin noin 0,60 €/m²/kk (nykyrahassa), mutta olosuhteista johtuen yhteisökohtaiset erot voivat kuitenkin olla suuria. Lisäksi nykyisen korkotukilainajärjestelmän lyhennysaikataulu olisi nähtävä hitaimpana mahdollisena vaihtoehtona, jota nopeampaan takaisinmaksuun yhteisöjen tulisi järjestelmällisesti pyrkiä aina, kun yleinen korkotaso, kiinteistöjen käyttöaste ja muut tekijät sen sallivat.

ARAra_1_2012_kansi.jpgJulkaisun tiedot

Tekijät: Miia Anttila, Matias Johansson, Seppo Vänni & Matti Tapanainen (Pöyry Finland Oy)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 1 | 2012. Lahti 2012.

ISBN 978-952-11-3982-6 (PDF)
ISSN 1797-5514 (verkkojulk.)

Julkaistu 14.3.2012 klo 10.00, päivitetty 27.3.2017 klo 17.15