Muunneltavuus palvelu- ja senioriasumisessa

VVO Palvelutalo Viikin kehityshankeraportti

Raportissa kuvataan ratkaisuja palvelu- ja senioriasumiseen, erityisesti rakennuksen, asuntojen ja muiden  tilojen muunneltavuuden kannalta. Suunnittelukohteena on VVO:n Palvelutalo Viikki Helsingissä.

Rakennuksen muunneltavuutta ovat helppo mahdollisuus muuttaa rakennusta eri käyttötarkoitusta varten sekä yleispätevä, joustava tilasuunnittelu, joka sallii erilaiset käyttötarkoitukset ilman tarvetta muuttaa itse rakennusta.  Rakennuksen runkoratkaisu ja talotekniset ratkaisut vaikuttavat muunteluun. Muunneltavuuteen voidaan vaikuttaa  rakennuksen  yleissuunnitelmalla ja suunnittelemalla tilajärjestelyt joustaviksi. Joustava tilajärjestely taas edellyttää minimiratkaisua väljempää tilamitoitusta. Myös esteettömät suunnitteluratkaisut lisäävät muuntojoustoa. Palvelutalon asuinhuoneen mitoituksessa vuoteen ja vaatekaapin mitat, pyörällisen kävelytelineen kääntymissäde sekä pyörätuolin  pyörähdysympyrä ovat keskeiset tekijät. Muunneltavuutta saavutetaan melko yksinkertaisillakin tavoilla: siirtoseinillä, eteistiloilla, sivuasunnoilla tai asuntojen yhdistämisen mahdollistavilla tilallisilla ja rakenteellisilla ratkaisuilla.

ARAra_1_2010_kansi.jpgJulkaisun tiedot

Toim. Raija Hynynen (ympäristöministeriö)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 1 | 2010. Lahti 2010. 

ISBN 978-952-11-3735-8 (PDF)
ISSN 1797-5514 (verkkojulk.)

 

Julkaistu 19.4.2010 klo 14.00, päivitetty 30.3.2017 klo 10.22