Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Raportissa annetaan yleisiä suunnitteluohjeita lähes nollaenergiatalon suunnitteluun. Raportti on tehty osana Lahden vanhusten asuntosäätiön Onnelanpolku-hanketta, jossa rakennettiin lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Lahteen.

Raportissa kuvataan lähes nollaenergiatalon yleiskonsepti sekä käydään läpi vanhusten palvelutalon erityisvaatimuksia. Energiaratkaisun kuvauksen lisäksi annetaan yksityiskohtaisempaa ohjeistusta lähes nollaenergiapalvelutalon arkkitehti-, rakenne- ja LVISA-suunnitteluun. Valaistusratkaisut käsitellään omana kokonaisuutenaan. Näiden lisäksi on tuotu esille myös muita Onnelanpolku-hankkeessa esille tulleita erityiskysymyksiä, muun muassa lasisen atriumin ja aurinkosähköjärjestelmien suunnittelusta.

ARAra2_13_kansi_netti.jpgJulkaisun tiedot

Tekijät: Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä & Veijo Nykänen (VTT)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 | 2013. Lahti 2013.

ISBN 978-952-11-4123-2 (PDF)
ISSN 1797-5514 (verkkojulk.)

Julkaistu 19.2.2013 klo 13.05, päivitetty 30.3.2017 klo 10.18