Lähes nollaenergiatalon hankintamenettelyohje rakennuttajalle

Hankintamenettelyohje on suunnattu rakennuttajille lähes nollaenergiatalon toteuttamiseen. Painopisteenä on energiaratkaisujen hankinta. Hankintaohje koskee yli 1 000 m2:n palvelurakennuksia. Ohjeet on koottu Lahden vanhusten asuntosäätiön rakennuttaman Onnelanpolku-palvelutalon hankintaprosessista
saatujen kokemusten pohjalta. Hankkeessa käytettiin KVR-urakkamenettelyä (kokonaisvastuurakentaminen).

Raportissa esitellään lähes nollaenergiapalvelutalon konsepti sekä hankkeessa käytetty hankintaprosessi. Energiaratkaisun hankinnan määrittely tarjouspyyntöä varten käsitellään yksityiskohtaisesti. Lisäksi pohditaan tarjousten arvioinnin perusteita sekä arviointiprosessia ja sen kehittämistarpeita.

ARAra3_13_kansi_netti.jpgJulkaisun tiedot

Tekijät:  Mari Sepponen, Jyri Nieminen & Veijo Nykänen (VTT)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 3 | 2013. Lahti 2013.

ISBN 978-952-11-4124-9 (PDF)
ISSN 1797-5514 (verkkojulk.)

 

Julkaistu 19.2.2013 klo 16.00, päivitetty 27.3.2017 klo 17.22