Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Loppuraportti

Raportissa tarkastellaan tulevaisuuden energiaratkaisujen vaikutuksia erityisesti asuinrakentamiseen ja asuinrakennuksiin. Vaikutuksia on tarkasteltu ympäristön, talouden ja yhteiskunnan keskeisten seikkojen kannalta. Tehdyillä tarkasteluilla ei pyritä ennustamaan tulevaa kehitystä, vaan luomaan kuvaa mahdollisista kehityspoluista ja niiden vaikutuksista.

ARAra_1_2011.jpgJulkaisun tiedot

Tekijät: Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen (Gaia Consulting Oy)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 1 | 2011. Lahti 2011.

ISBN 978-952-11-3824-9 (PDF)
ISSN 1797-5514 (verkkojulk.)

 

Julkaistu 21.1.2011 klo 12.00, päivitetty 30.3.2017 klo 10.06