Asuinkerrostalojen hissittömyys

Raportissa esitetään hissittömyydestä kunnittaisia ja maakunnittaisia tilastoja. Alueittaista hissitilannetta on havainnollistettu erilaisten kartta- ja paikkatietotarkastelujen avulla. Näitä esityksiä on maakunnittain ja kunnittain sekä myös kunnanosa-alueittain.

Lisäksi raportin alussa tarkastellaan aikaisemmin tehtyjä hissitutkimuksia ja kuntien hissiselvityksiä. Raportin lopussa tehdään ehdotuksia jatkotutkimuksista ja -toimenpiteistä.

ARAra_1_2008_kansi.jpgJulkaisun tiedot

Tekijät: Toni Pekka, Pekka Pelvas & Jorma Peltonen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 1| 2008. Helsinki 2008. 

SBN 978-952-11-3105-9 (PDF)
ISSN 1797-5514 (verkkojulk.)

 

Julkaistu 25.4.2008 klo 10.00, päivitetty 27.3.2017 klo 17.26