ARA-tuotanto suhdanteiden puristuksessa

ARA-tuotannolla tarkoitetaan valtion tukemien kohtuuhintaisten vuokra-ja asumisoikeusasuntojen rakentamista. Miten ARA-tuotanto on sopeutunut sille asetettuihin tavoitteisiin ja vaihteleviin suhdanteisiin 2000-luvulla?
Selvitys kuvaa sitä, miten rakentamisen suhdannetilanteet ovat vaihdelleet, miten ARA-tuotanto on käyttäytynyt eri suhdanteissa sekä miten ARAn tavoitteet ovat toteutuneet.

 

ARA-tuotanto on sopeutunut asuntorakentamisen suhdanteisiin pääosin hyvin. Rakentamisen kysynnän mukaan vaihtelevat hintasuhdanteet vaikeuttivat ARA-tuotantoa eniten vuosina 2021 ja 2022.

 
 

Julkaisun tiedot

Tekijät: Tuomas Laitinen, Markku Riihimäki, Janne Puustelli, Pekka Pajakkala, Sannamari Mäkelä (Forecon)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 | 2023.

ISBN 978-952-7552-00-1 (PDF)
ISSN 1797-5514 (verkkoj.)

 
Julkaistu 29.5.2023 klo 15.17, päivitetty 21.8.2023 klo 8.40