70-luvun vanhusten asuintalon purkuanalyysi

Raportissa esitetään pääpirteittään Lahden vanhusten asuntosäätiön Onnelanpolku-hankkeessa tehty vanhojen asuintalojen purkaminen uudisrakentamisen tieltä sekä purkamisessa huomioonotettavat seikat. Raportissa käydään läpi myös eri rakennusjätejakeita koskevat säädökset, varsinaisia purkutöitä koskevat säädökset ja  kaupungin järjestyssäännöt.

Purkutyön kulku alkaa hankesuunnittelusta ja etenee rakennesuunnitteluun ja työvaihesuunnitteluun. Keskeisiä toimijoita ovat rakennuttaja, rakenne- ja purkusuunnittelija, päätoteuttaja ja urakoitsija tai urakoitsijat.  Selvityksessä esitellään eri toimijoiden välinen työn- ja vastuunjako.

ARAra1_13_kansi_netti.jpgJulkaisun tiedot

T ekijä: Pekka Tuominen (VTT)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 1 | 2013. Lahti 2013.

ISBN 978-952-11-4122-5 (PDF)
ISSN 1797-5514 (verkkojulk.)

Julkaistu 19.2.2013 klo 12.04, päivitetty 30.3.2017 klo 10.32