Yhdyskuntien uudistaminen -projekti etenee

RSS
25.1.2018 Marianne Jauhola, ARA

Vuosi 2017 oli hyvä vuosi Yhdyskuntien uudistaminen 2016-2019 -projektille. Yhteistyöprojektissa on jo mukana yli sata toimijaa: kuntia, vuokrataloyhtiötä ja muita yhteisöjä. Tärkeintä projektissa on konkreettinen tekeminen ja uusien näkökulmien löytäminen ARA-asuntokannan kehittämiseen ja asunto-olojen parantamiseen. Toimia sekä kaupungistuvissa ja eriytyvissä kaupungeissa kuin väestöään menettävissä kunnissa. Vuosittain järjestettävä laivaseminaari keräsi lokakuussa suuren joukon yhteen. ’Kiva asua nyt ja tulevaisuudessa’ -seminaarissa yhteiset keskustelut ja vertaistoiminta ovat kehittämisen kannalta tärkeimpiä asioita. Yhdyskuntien uudistaminen -projektiin voi liittyä koko sen toiminnan ajan.

Monenlaisia haasteita ja ratkaisuja  

Monissa EU-maissa on vuokra-asuntokannan kiinteistökehittämistä toteutettu jo pitkään kokonaisia kortteleita purkamalla, rakennusoikeutta lisäämällä ja uutta monipuolista asuntokantaa rakentamalla. Purkamalla uudistaminen ja lisärakentaminen on nähtävä  muun muassa vuokratalovaltaisen alueiden eriytymisen (segregaation) vähentämisen ratkaisuna. Nyt on merkittävä muutos tapahtunut Suomessakin kun on ryhdytty suunnittelemaan kokonaisvaltaisia korttelikohtaisia ratkaisuja kytkien niitä muun muassa sosiaalisen ja hallinnollisen sekoittamisen malleiksi. Tulossa on hankkeita, joissa vuokra-asuntovaltaisia kortteleita puretaan ja tilalle rakennetaan monimuotoista ja hallintomuodolta erilaista asuntokantaa. Tonttien jalostaminen (osan myyminen ja lisärakennusoikeus) ja monimuotoisen asuntokannan rakentaminen jo rakennetun infran ääreen on jatkossa normaalia kiinteistökehittämistä.

Yhdyskuntarakenteen muutokset, keskittyminen kuntien ja kaupunkien keskustoihin tai aluekeskuksiin on tuonut uudenlaisia asumisen suunnittelun tarpeita vanhan asuntokannan ja uudistuotannon kehittämiseksi. Myös sote-uudistuksen ja tehostetun palvelun asumisen ratkaisut nostavat tarvetta suunnitella ns. tavallisen asumisen tarpeita kuntalaisille. Samanaikaisesti voi olla tyhjiä asuntoja ja tarvetta rakentaa palveluiden ääreen (kehittyville alueille) yhtälailla vähenevän väestön kunnissa kuin kasvukeskuksissa. Toimintaympäristö on muuttunut kunnissa: Kun toiset kunnat kamppailevat vähenevän väestön tuomien alenevien käyttöasteiden ja talouden ongelmien kanssa, voi joillakin olla päinvastaiset haasteet uusien tuotantolaitosten työpaikkojen myötä. Uudestakaupungista, Äänekoskelta ja Kuhmosta uudet työpaikat tuovat positiivista signaalia koko kuntakentälle. Myös muissa kunnissa odotetaan vastaavia hankkeita (Kemi, Kemijärvi). Pitkäjänteinen työ ja monet hyvät innovatiiviset esimerkit voitaisiin mainita monesta kunnasta ja kaupungista. Esimerkiksi Oulaisissa tehtiin luhtitaloon käyttötarkoituksen muutoksella päiväkoti. Monilla on vielä suuria haasteita, joihin odotetaan ratkaisuja (Savonlinna, Kemijärvi ja Kemi).  

Laivasemma
Laivaseminaarissa oli noin 220 osallistujaa.
 

Näitä hankkeita kannattaa seurata (kaupunkien alueiden ja kortteleiden uudistaminen):

Vantaa ja Vantaan Asunnot (Myyrmäen kaupunginosan kehittäminen kortteleittain), Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään Vuokra-asunnot korttelien hankkeet, Vaasan kaupunki (mm. vanha ravirata), Helsingin kaupunki ja Jakomäen allianssihanke, Rovaniemen kaupunki ja Domus Arctica -säätiö, Kokkolan ja Kokkolan Vuokra-asuntojen ja Kuopion hankkeet.

Näihin hankkeisiin voi liittyä myös rakennushankkeita. Kestävä alueratkaisua lähes nollaenergia-aluetta rakennetaan Tuusulan kunnan Rykmentinpuiston osaksi (Asuntomessut 2020). Purkavaan uudistamiseen ja päätöksentekoon liittyen on vireillä lainsäädännönmuutos hanke. Mellunmäessä lainmuutosta odottaa kahden asunto-osakeyhtiön hanke ”putkiremontin hinnalla uusi asunto”.  

Asumisen ja asunto-olojen kehittäminen kasvukeskusten ulkopuolella (AAKE-työryhmä) tehtävänä Yhdyskuntien uudistaminen -projektiin liittyen oli etsiä muun muassa uusia keinoja kehittää asuntokantaa.

ARA kannustaa kaupunkeja, kuntia ja vuokrataloyhtiöitä monin keinoin ennakoivaan ja pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. Vuonna 2018 ARA ryhtyy palkitsemaan vuosittain esimerkillisesti vanhaa asuntokantaa kehittäneen kunnan, kaupungin tai vuokrataloyhteisön. Ensimmäinen tunnustus jaetaan syksyn laivaseminaarissa.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.