Vuoden 2018 Parhaat ARA-neliöt -laatupalkinto: Espoon Asunnot Oy / Magneettikatu 14

RSS
26.1.2018 Helena Berg, ARA

Espoon Asunnot Oy ja sen kohde Magneettikatu 14 on palkittu Parhaat ARA-neliöt 2018 -palkinnolla. Tunnustuksen keskeisenä myöntämisperusteena on hankkeessa osoitettu esimerkillinen kehittämisote, jossa tavoitellaan vähimmäistasoa korkeampaa laatua ja samalla elinkaarikustannuksiltaan kohtuuhintaista asumista.

ARA kiittää Espoon Asunnot Oy:tä esimerkin näyttämisestä rakennuttamisessa ja suunnitteluohjauksessa: rakentamisen laatutasoa on voitu nostaa, mutta samalla on kuitenkin otettu huomioon kohtuuhintaisuuden tavoite.

Espoon Saunalahdessa sijaitseva Magneettikatu 14 on 115 vuokra-asunnon kiinteistö ja hieno esimerkki siitä, miten rakennuksen voi suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti myös ARA-kohteena.

Magneettikatu14_lamellitalo
Magneettikatu 14:n rakennuskustannukset olivat 3154 €/am2 ja alkuvuokra 12,30/am2.
 
 

Elinkaareltaan kestävää

Rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä kertoo, että Espoon Asunnot Oy painottaa uudistuotannossaan elinkaarikestävyyttä: ”Rakennuksen suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa elinkaariasiat ovat keskeisellä sijalla. Suosimme tuotteita, joilla on mahdollisimman pitkä, huoltovapaa elinkaari ja joiden korjaus on helppoa sekä edullista.”

”Rakennuttajana arvostamme myös ajatonta arkkitehtuuria. Se sopii hyvin kestävän rakentamisen tavoitteeseemme ja on useimmiten myös helposti ylläpidettävää.”

Magneettikatu 14 koostuu kolmesta kuusikerroksisesta rakennuksesta.

Magneettikatu14_näkymä Kauklahden
Näkymä Kauklahdenväylältä.
 

Arkkitehtonisessa toteutuksessa on onnistuttu yksinkertaisin tehokeinoin luomaan moderni, mutta samalla ajaton lopputulos. Kahden pistetalon väliin jäävän kaarevan talon pyöreälinjaisuus on hienostuneella tavalla otettu osaksi myös sisäpihan puolen julkisivuarkkitehtuuria, jossa rakennuksen nurkkien pyöristetyt linjat yhdessä valkoisen rappauksen kanssa henkivät funktionalistista ajattomuutta.

Rakennuksen omaleimaista ilmettä lisäävät pitkistä, mustista tiilistä muurattu pohjoisjulkisivun jalusta, sekä väritehosteiden käyttö niin julkisivuissa kuin porrashuoneissakin. Pienenä, laadusta kertovana yksityiskohtana on lasiseinäiset hissit, joista avautuvat näkymät Saunalahteen. Kohteessa on paljon erottuvia yksityiskohtia: esimerkiksi värimaailma ja porraskäytävien valon ja valaistuksen osalta. ”Magneettikatu 14:ssä ulkoinen arkkitehtuuri on poikkeuksellisen näyttävää”, Räihä summaa.

Magneettikatu14_yleisnäkymä
Kiinteistössä on 115 vuokra-asuntoa.

Kohtuuhinnalla laadukasta

”Onnistuneesta urakkakilpailusta huolimatta hinnan saaminen ARA-rajoihin oli haastavaa”, Pirjo Räihä kertoo. ”Onnistumisen edellytyksenä ja takeena on ollut hyvä suunnittelu- ja toteutustiimi sekä niiden välillä toimiva yhteistyö. Sen myötä syntyi hyviä ideoita ja ratkaisuja”.

Kaava määräsi Magneettikadun kohteessa tarkasti sekä julkisivun muodon että materiaaleja. Hintahaastetta lisäsi pihakannen alainen autohalli, josta aiheutui merkittäviä lisäkustannuksia, sillä autohallille ei ollut vaihtoehtoa kaavassa.

Magneettikatu14_sisääntulopihalta
 

Etenkin pienet vuokra-asunnot ovat kysyttyjä, joten huoneistojakauma painottuu pieniin asuntoihin. Magneettikadun asukkaita ovat lähinnä pariskunnat ja pienet perheet. Kaikissa Espoon Asuntojen kohteissa kiinnitetään huomiota yhteistilojen suunnitteluun. Magneettikadun kohteessa erityisesti saunatilat ovat viihtyisät ja avarat.

Espoon Asunnot Oy:n asukkaat arvostavat samoja asioita kuin asukkaat yleensäkin, eli muun muassa hyviä ja toimivia asuntopohjia sekä viihtyisiä yhteistiloja. ”Se, että talo on vuokratalo ja rakennettu valtion korkotuella, ei erotu ympäristöstä kuin korkeintaan paremmin toteutettuna. Tämä on varmasti positiivinen asia myös asukkaille”, Pirjo Räihä tuumaa.

Magneettikatu 14 on palkittu jo aikaisemmin Kestävä kivitalo -palkinnolla 2017, joka myönnetään yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat osallistuneet laadukkaasti tiilestä ja betonista paikalla rakennettujen rakennusten toteutukseen.

Magneettikatu14_saunanterassi
Näkymä saunan terassilta.

Espoon Asunnot Oy / Magneettikatu 14

 • Rakennuttaja: Espoon Asunnot Oy
 • Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy
 • Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Jonecon Oy
 • Pääurakoitsija: Lujatalo Oy
 • Julkisivut: paikallamuuratut ja pääosin rapatut
 • Välipohjat: paikallavaletut
 • Kantavat seinät: betonielementtejä
 • Kokonaiskerrosala: 9 480 k-m2
 • Asuntoala: 5 754 asm2, 115 asuntoa
 • Yhteistiloja, lämmintä tilaa 1 800 m2
 • Autohalli: 2 230 m2
 • Kestävä Kivitalo -palkinto 2017
 
 

Vuoden Parhaat ARA-neliöt -tunnustuspalkinto

Valtion tukema asuntotuotanto on ollut jo vuosikymmenien ajan asumisen ja asuntorakentamisen kehittämistyön suunnannäyttäjä. Tuettaessa rakentamista yhteiskunnan taholta, on asunnoille ja rakennuksille voitu asettaa myös vaatimuksia. Samalla normit ja ohjeet ovat kehittyneet vastaamaan aikakautensa käsitystä hyväksyttävästä rakentamistavasta ja vähimmäislaatutasosta. Yleisesti tunnettu tosiasia kuitenkin on, että normien edellyttämästä minimitasosta on tullut toteutuksessa myös maksimitaso: ”tavoiteltava, vähimmäistasoa korkeamman laadun edistäminen jää hankkeeseen ryhtyvän ja suunnittelijan vastuulle (RT, 2008)”.

ARAneliö2018
Vuoden 2018 ARA-neliö ja sen toteuttaja taiteilija, kuvanveistäjä Suvi Forssen.

ARA-kohteiden halutaan myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä toimivan esimerkkeinä suomalaiselle asuntorakentamiselle. Asian merkityksellisyyttä kuvaa se, että vuodelle 2017 ARAn lainavaltuudet ovat 1,8 miljardia euroa. Tällä summalla rakennetaan ja perusparannetaan yhteensä 23 500 asuntoa. Lainavaltuuksien lisäksi ARA myöntää eri kohteille avustuksia kaikkiaan reilut 200 miljoonaa euroa. On toivottavaa, että hankkeeseen ryhtyvät ja heidän valitsemansa suunnittelijat tavoittelevat ARA-kohteissa vähimmäistasoa korkeampaa laatua.

Tämän tavoitteen esillä pitämiseksi ja saavuttamiseksi ARA on perustanut asuntorakentamisen laatupalkinnon, joka kantaa nimeä ”Vuoden parhaat ARA-neliöt”. Palkinto myönnetään yhdelle ARAn rahoittamalle uudisrakentamis- tai perusparantamiskohteelle. Palkinnon saavan kohteen valitsee ARA.

 
 

Palkinnon keskeisenä myöntämisperusteena on hankkeessa osoitettu esimerkillinen kehittämisote, jossa tavoitellaan ”vähimmäistasoa korkeampaa laatua” ja samalla elinkaarikustannuksiltaan kohtuuhintaista asumista.

Palkinto on tunnustuspalkinto, ja se jaetaan vuosittain ARA-päivän yhteydessä.

Ensimmäisen kerran se myönnettiin vuonna 2017. Tuolloin palkinnon sai Setlementtiasunnot Oy:n Sukupolvien kortteli Helsingin Jätkäsaaressa.

Palkintona on ”Vuoden ARA-neliö”, palkittuun rakennukseen kiinnitettävä laatta, jonka suunnittelee nuori suomalainen taiteilija. Ensimmäisen ARA-neliön suunnitteli Samuli Alonen ja vuoden 2018 neliön Suvi Forssén .

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.