Suomen asunnottomuustyö kiinnostaa maailmalla

RSS
8.10.2019 Sina Rasilainen, hankepäällikkö, ARA

Kauas on tultu ajatuksesta, että asunnottomuus on vain marginaaliryhmien ongelma ja kaikilla asunnottomilla on akuutti päihde- ja mielenterveysongelma. Tätä mielikuvaa on hälvennetty AKU-hankkeessa.

AKU- eli Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki -hanke käynnistyi vuonna 2016. Hankkeessa keskityttiin ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön kehittämiseen ja juurruttamiseen ja se oli osa hallituksen Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (AUNE).

AKU-hankekaupunkeja ovat olleet Espoo, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Tampere ja Vantaa. Hanke päättyy vuonna 2019.

AKU-logo
 

Tavoitteena oli toteuttaa kehittämisprosessi, jossa luodaan ennaltaehkäisyn strategiset ohjelmat hankekaupunkeihin. Tavoitetta vietiin eteenpäin vahvistamalla kokemusasiantuntijuuden ja asiakasosallistumisen rakenteita sekä kokeilemalla uusia asunnottomuustyön toimintatapoja.

Hankekaupungit olivat aktiivisesti mukana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmissa (PAAVO I ja II), joten toimintaympäristö sopi pohjaksi uudenlaiselle ajattelumallille. STM:n ohjaama Euroopan sosiaalirahaston rahoitus toi kaupunkeihin työntekijä- ja koulutusresursseja. Hankepäällikön ja koordinaattorien lisäksi hankkeessa työskenteli entisiä asunnottomuuden tai asunnottomuusuhan kokeneita kokemusasiantuntijoita.

Kaupungeissa kehitettiin erilaisia asumisen ja asumisen tuen ratkaisuja, pilotoitiin kotiin vietäviä palveluita ja mallinnettiin kokemusasiantuntijuutta. Myös vuokranantajayhteistyötä kehitettiin. Kuopiossa ohjelmatyö vietiin päätöksentekoon ja Koti kaikilla 2030 -asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa. Hankkeen piirissä kehitettiin myös Suomen ensimmäiset asumissosiaaliset opinnot ammattikorkeakouluun.

Ehdolla innovatiivisten EU-hankkeiden kilpailussa

Hanke sai kansainvälistä huomiota uudenlaisen lähestymistapansa vuoksi. Sitä esiteltiin kansainvälisissä seminaareissa ja Euroopan komissiossa. Nyt hanke on ehdolla RegioStars 2019 -kilpailussa, jossa palkitaan innovatiivisia EU-hankkeita. Marraskuussa hanke on esillä Edmontonissa Kanadan kansainvälisessä asunnottomuustyön konferenssissa.

Hankkeen palautekyselyn mukaan jatkossa toivotaan asunnottomuuden ehkäisyn edistämiseksi paikallistason koordinoitua verkostotyötä, asumisen ohjausta ja neuvontaa, asumis-, mielenterveys- ja päihdepalveluja, kohtuuhintaisia asuntoja sekä strategista työtä.

Hallituksen asuntopoliittisissa kirjauksissa kiinnitetään jatkossa huomiota asunnottomuuden ehkäisyyn. AKU-hankkeen kokemuksen mukaan tarpeen on kehittää asumisen ohjausta ja neuvontaa kaikille väestöryhmille, rakentaa matalan kynnyksen palvelukeskuksia asunnottomille sekä kehittää kotiin vietävää tukea. Asunto ensin -periaatetta tulee uudistaa kohtaamaan uusia asunnottomuusuhan alla olevia ryhmiä, kuten nuoria.

Kaupungeissa työ jatkuu toimivaksi testatulla monitoimijaverkostotyöllä.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.