Hyvinvointikampuksella ketään ei jätetä yksin

RSS
8.10.2019 Marja Kokko, Tyvene Oy

Järvenpään Pöytäalhon kaupunginosaan on rakentumassa hyvinvointikampus, moderni kyläyhteisö monipuolisten palvelujen keskelle. Monisukupolvinen kortteli palvelee tulevaisuudessa niin ikääntyneitä kuin lapsiperheitäkin ajatuksella: ”ketään ei jätetä yksin”.

Järvenpään kaupungin suunnitelmassa uuden sosiaali- ja terveysaseman JUSTin naapuriin, kattavien palveluiden välittömään läheisyyteen, rakennetaan monipuolista ja esteetöntä asumista. Tavoitteena oli luoda asuin- ja palvelukortteli, joka vastaa parhaalla mahdollisella tavalla asukkaiden tarpeisiin osana kaupungin palveluverkkoa. Korttelin kehittämiseen Järvenpään kaupunki järjesti kumppanuushakukilpailun, jonka voitti Tyvene Oy.

Kaupunkilaiset mukana ideoinnissa

Kortteli toteutetaan eri rahoitusmuodoilla. Sinne tulee ikäihmisille 88 vuokra-asunnon palvelu- ja senioritalo sekä 3 asuinkerrostaloa, joissa on asumisoikeusasuntoja, omistusasuntoja sekä vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja niin yksin asuville, pariskunnille kuin lapsiperheillekin. ARA on rahoittanut korttelin asunnoista palvelu- ja senioritalon sekä asumisoikeusasunnot. Muut asunnot ovat vapaarahoitteisia. Alueelle tulee kaupungin ympärivuorokautinen päiväkoti ja alueella jo sijaitsevissa vanhoissa suojelluissa rakennuksissa toimii mm. kulttuuripalveluja.

Järvenpääläisiä ikäihmisiä on osallistettu suunnitteluun järjestämällä erilaisia tapahtumia kuten kampuskävely, suunnittelutyöpajoja sekä ikäihmisten messut, joilla alueesta kiinnostuneet ikäihmiset pääsivät tuomaan esiin omia toiveitaan tilasuunnittelusta ja toiminnallisuuksista. Ikäihmiset osallistuivat sankoin joukoin näihin tilaisuuksiin ja korostivat alueen esteettömyyden ja tilojen muuntojoustavuuden lisäksi yhteisöllisyyttä, virikkeellisyyttä sekä toimintasynergiaa. Ikääntyneiden toiveissa korostuivat toimiva, esteetön koti sekä hyvinvointipalveluiden hyvä saatavuus ja apuverkoston helppo tavoitettavuus. Yhteisiä aktiviteetteja ja monipuolisia virikkeitä, niin yhteisissä tiloissa kuin piha-alueellakin, pidettiin arjen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kannalta erittäin tärkeinä.

Hyvinvointikampus2
Hyvinvointikampuksesta tulee monipuolinen asuin- ja palvelukortteli.

Toimintaa kaiken ikäisille

ARA-rahoitteisesta palvelu- ja senioritalosta tulee alueen toiminnallinen sydän, johon toteutetaan koko kampusalueen korttelitupa ravintolatiloineen. Siellä korttelin asukkaat voivat järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia kuten kokouksia, juhlia, yms. Tiloissa toimii myös palvelutila, jota voi monipuolisesti käyttää ns. pop-up -tilana erilaisiin hyvinvointipalveluihin kuten kampaamo-, kasvo- ja jalkahoito-, fysioterapiapalveluihin asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Senioritalon asukkaiden käytössä on myös 7. kerroksen saunatilat vilvoitteluterassein sekä kerhotila, jossa voi järjestää erilaisia yhteisiä harrastetuokioita sekä kuntoilla. Päiväkodin tiloihin tulee lisäksi liikuntasali, joka on myös korttelin asukkaiden käytettävissä.

Hyvinvointikampus3

Myös korttelin yhteisellä esteettömällä piha-alueella on huomioitu eri ikäisten toiminta ja kuntoilutarpeet sijoittamalla toiminnalliset alueet asukkaiden kannalta optimaalisesti. Piha-alueen kasvillisuudessa on pyritty huomioimaan vehreys ja värikkyys eri vuodenaikoina. Korttelin asukkaiden autopaikat on sijoitettu pääosin pysäköintihalliin yhteispiha-alueen alle, johon asukkailla on asunnoistaan esteetön hissiyhteys.

 

Toteuttamisessa mukana erilaisia kumppaneita ja yhteistyötä

Järvenpään kaupungin järjestämän kumppanuushakukilpailun voitti Tyvene Oy yhdessä muiden kumppaneidensa Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n ja rakennusliike Jatke Oy:n kanssa.

 
 

Hyvinvointikampus-hankkeen kaavasuunnittelu tehtiin tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri organisaatioiden (sosiaali- ja terveyspalveluiden, varhaiskasvatuksen, liikennesuunnittelun jne.) sekä Järvenpään aktiivisesti toimivan vanhusneuvoston kanssa. Kampus-hankkeen kaava- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Siren Arkkitehdit Oy.

Järvenpään kaupunki ja kumppanit ovat laatineet yhteistoimintasopimuksen hyvinvointikampusalueen toteuttamisesta. Alueen toteuttajat laativat keskenään urakkasopimusten lisäksi yhteisjärjestelysopimuksen hallitsemiensa tonttien keskinäisistä rasitteista, jossa on sovittu mm. pysäköintipaikkojen, yhteisten tilojen ja yhteispiha-alueiden, kulkureittien, pelastusteiden sekä teknisten rakenteiden sijoittamis- ja toteuttamisperiaatteista. Korttelin talojen yhteisesti maksetun korttelituvan investoinnin lisäksi osapuolet osallistuvat käyttökustannuksiin käytön mukaan. Sopimuksessa on myös sovittu kunnossapidon ja muun yhteistyön järjestämisestä osapuolten kesken. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin. Odotamme innolla hyvinvointikampuksen valmistumista ja alueen asukkaiden muuttoa alueelle elämään yhteisöllisessä ja monisukupolvisessa modernissa kylässä, ikäihmisten onnen lähteessä.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.