Hekan sovellus saa asukkaat kilpailemaan kodin ympäristöteoista

RSS
22.2.2021 Kaisa Saario

Pelillinen Ekoekspertti-sovellus kirittää asukkaita vähentämään asumisen ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Alamalmilainen ”roskispoliisi” Tuula Jokinen jäi heti koukkuun. Hekan tavoitteena on lisätä ympäristötietoisuutta ja tavoittaa myös ne, joita perinteinen asukasdemokratia ei innosta.

Ekoekspertti Tuula Jokinen
Tuula Jokinen jäi heti koukkuun pelilliseen Ekoeksperttiin ja ylsi viime vuoden pistetilastossa pronssille. Ekoeksperttiä käyttämällä myös tieto lisääntyy "ihan älyttömästi". Kuva: Annukka Pakarinen

Vuosi 2021 on vasta alussa, mutta kisa käy jo kuumana. Top 10 -listan ensimmäisenä koreilee nimimerkki “Elle”, 659 pistettä. ”Taru” on 648 pisteellään aivan hänen kannoillaan, eivätkä seuraavatkaan ole kaukana.

Kyse on Helsingin kaupungin asuntojen eli Hekan Ekoekspertti-sovelluksesta, jonka käyttäjät eli Hekan asukkaat kisaavat käytännössä siitä, kuka ottaa asumisen ilmasto- ja ympäristövaikutukset aktiivisimmin huomioon.

Pisteitä saa erilaisista haasteista, joita on sekä henkilökohtaisia että koko taloyhteisöä koskevia. Omat haasteet voivat kehottaa asukasta vaikkapa laskemaan oman hiilijalanjälkensä Sitran laskurilla tai kulkemaan töihin auton sijaan julkisilla tai jalan. Yhteisöhaasteet taas voivat kannustaa esimerkiksi pyytämään käymään tarkistamassa, että talon ulko-ovet sulkeutuvat kunnolla, tai vähentämään sekajätteen määrää. Koska yhteisöhaasteet vaikuttavat koko taloyhtiön ympäristökuormaan, niiden suorittamisesta saa eniten pisteitä.

Kisa on tietysti leikkimielinen, mutta minkäpä kilpailuhenkinen ihminen itselleen mahtaa. Listalla neljäntenä oleva nimimerkki ”Lyyli” eli Ala-Malmilla asuva Tuula Jokinen – joka ylsi viime vuoden pistetilastossa pronssille – myöntää nauraen toivovansa välillä, että kolmonen jättäisi edes yhden päivän väliin, jotta hän pääsisi kipuamaan listalla ylemmäs. Vaikka toki mieluiten hän näkisi, että yhä useammat asukkaat löytäisivät sovelluksen.

”Koska tieto lisääntyy sitä kautta ihan älyttömästi.”

Muutkin kuin konkarit mukaan

Ekoekspertin idea syntyi vuonna 2018, kun Heka vietti jätehuollon teemavuotta. Teeman puitteissa järjestettiin erilaista toimintaa, kuten niin kutsuttuja ekofiksuja asukastapahtumia, joissa oli esimerkiksi HSY:n edustaja kertomassa jätehuollosta ja mahdollisuus testata sähköpyöriä.

Hekan Marika Nyyssönen ja Milla Heiskanen
Ekoekspertti-sovellus tarjoaa hyvän alustan kokeilla matalalla kynnyksellä, millaiset asiat innostavat ja motivoivat asukkaita toimimaan", Marika Nyyssönen (punainen pipo) ja Milla Heiskanen tuumaavat. Se tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden levittää tietoa asumisen ympäristövaikutuksista paikkoihin, joihin Hekan oma viestintä ei yllä. Kuva: Annukka Pakarinen.

”Siellä huomasimme, että HSY:n pisteellä kävi kuhina, kun jätteiden lajitteluun liittyvät asiat kiinnostivat asukkaita ihan hirveästi”, Hekan ympäristöasiantuntija, Ekoekspertti-projektia koordinoinut Milla Heiskanen sanoo.

Kävi selväksi, että asukkaat ovat kiinnostuneita erityisesti siitä, miten he pystyvät omalla toiminnallaan vaikuttamaan asumisen ympäristövaikutuksiin ja sitä kautta esimerkiksi jätehuollon kustannuksiin.

Heka halusi valjastaa kiinnostuksen toiminnaksi. Osa yhtiön ympäristötavoitteista on käytännössä kokonaan asukkaiden varassa: Esimerkiksi mainitussa jätehuollossa tavoite on, että sekajätteen osuus suhteessa kokonaisjätemäärään laskee jatkuvasti, vaikka asukasmäärä nousee. Heka voi toki viestiä aiheesta ja luoda lajittelulle mahdollisimman hyvät puitteet, mutta lopulta lajitteluaste riippuu asukkaista itsestään.

Ekoekspertti-projektissa Heka halusi innostaa muitakin asukkaita kuin perinteisissä kokouksissa käyviä asukasdemokratian konkareita.

”Oli selvästi tarvetta muunkinlaiselle osallistamisen mallille, ja siitä se ajatus lähti, että lähdetäänkin tekemään digitaalista osallistamisen tapaa”, Hekan ympäristöpäällikkö Marika Nyyssönen sanoo.

Heka lähti kehittämään ideaa ja kutsui myös asukkaita työpajoihin kertomaan omia näkemyksiään.

Koko hankkeen budjetti oli 150 000 euroa, josta Sitra rahoitti 70 000 euroa ja ARA kehittämisrahoituksellaan 50 000 euroa. Sovelluskumppanina toimi ohjelmistokehitysyhtiö Kisko Labs.

Ekoekspertti perustuu avoimeen lähdekoodiin, jotta muut vuokrataloyhtiöt voivat halutessaan hyödyntää sitä oman vastaavan työkalunsa rakentamiseen, Heiskanen sanoo.

”Olemme kertoneet tästä eteenpäin, ja ehdottomasti on käytettävissä ja hyödynnettävissä tämä meidän kehitystyömme.”

Ainakin Vantaan VAV Asunnot on jo tarttunut aiheeseen ja ottaa oman sovelluksensa käyttöön tänä vuonna.

Yli 7 000 ympäristötekoa

Ekoekspertti-sovellus julkaistiin kesäkuussa 2020, ja Heiskasen mukaan sen on helmikuun puoleenväliin mennessä ottanut käyttöön noin 730 Hekan asukasta. Hekan asuinkohteista noin 60 prosentissa on vähintään yksi ekoekspertti. Haasteita on suoritettu yhteensä noin 7 300.

Hekan tavoitteena on, että Hekan jokaisessa kohteessa on tulevaisuudessa vähintään yksi ekoekspertti.

Heiskasen ja Nyyssösen mukaan sovellus tarjoaa hyvän alustan kokeilla matalalla kynnyksellä, millaiset asiat innostavat ja motivoivat asukkaita toimimaan. Hekaa kiinnostaa myös mahdollisuus levittää tietoa asumisen ympäristövaikutuksista paikkoihin, joihin Hekan oma viestintä ei yllä. Yhteisöhaasteissa on kannustettu asukkaita jakamaan tietoa esimerkiksi talon omalle Facebook-sivulle.

”Ympäristötietoisuuden lisääntyminen on yksi sovelluksen konkreettinen tavoite”, Nyyssönen sanoo.

Tuula Jokinen on omien sanojensa mukaan lajitellut jätteitään niin kauan kuin muistaa – jo silloin, kun biojätettä kutsuttiin tunkiojätteeksi ja kartonkipakkaukset piti viedä kauppojen pihaan. Hän tunnustaa olevansa “hirveä roskispoliisi”: hän on tarkka siitä, mihin astioihin roskansa vie eikä usein malta olla korjaamatta muiden roskia oikeisiin laareihin. Kotona Jokinen seuraa tarkasti vedenkulutusta ja tuskastelee perheen kahden teini-ikäisen pojan ”sisäsyntyistä tarvetta” lotrata suihkussa. Hän haaveilee siitä, että elintarvikkeita voisi ostaa irtotuotteina omiin astioihin ja siten vähentää pakkausjätettä.

Jokinen oli siis ympäristöasioissa valveutunut jo omasta takaa, mutta on hänkin oppinut sovelluksesta uutta – esimerkiksi sen, että puhelimen laturi kuluttaa sähköä myös tyhjillään seinässä nököttäessään.

Jokinen kuuluu talotoimikuntaan ja jakaa Ekoekspertin vinkkejä ja ohjeita innokkaasti sekä talon Facebook-sivulla että perinteisellä ilmoitustaululla. Muut asukkaat suhtautuvat tiedon jakamiseen pääosin positiivisesti, hän sanoo, vaikka ainahan joukossa on niitäkin, joita ärsyttää.

”Onneksi sukunimeni vaihtui välissä, niin ne eivät ehkä ole tajunneet, että olen sama henkilö”, Jokinen sanoo ja nauraa.

Ympäristötavoitteet paperilta käytäntöön

Heka ei seuraa suoritettujen haasteiden laskennallisia ympäristövaikutuksia ainakaan vielä, mutta sovelluksen käytön toivotaan näkyvän pitkällä tähtäimellä Hekan jatkuvasti seuraamissa mittareissa: energiankulutuksessa, vedenkulutuksessa ja jätteiden määrissä.

Hiilijalanjäljen kannalta näistä merkittävin on energiankulutus. Heka on sitoutunut Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmaan, ja HSY:n mukaan reilu puolet Helsingin päästöistä syntyy rakennusten lämmityksestä.

Kaikki ympäristötyö ei tietenkään ole asukkaiden vastuulla, ja etenkin energiatehokkuudessa Hekan toimilla on iso rooli. Nyyssösen mukaan yhtiö on linjannut, että kaikki yhtiön uudiskohteet ovat A-energialuokkaa ja kaikkien laajasti peruskorjattavien kohteiden energiatehokkuutta pyritään parantamaan korjauksen yhteydessä 32 prosentilla rakennusvuoteen verrattuna.

Kaikkiin kohteisiin myös asennetaan aurinkovoimala aina kun se on teknisesti mahdollista. Maa- ja merilämmön rakentamisen mahdollisuus ja kannattavuus selvitetään. Tavoitteena on, että kiinteistöjen energiatehokkuus kohenee kokonaisuudessaan 7,5 prosenttia vuosien 2017–2025 aikana.

”Olemme vieneet ympäristötavoitteet tiiviiksi osaksi tekemistä ja toimintaa. Ne eivät ole erillinen paperi vaan ihan suunnitteluohjeissa, joiden mukaan toimitaan”, Nyyssönen sanoo.

Suunnitteluohjeisiin on myös lisätty aiempaa enemmän lajitteluastioita asukkaiden palautteen perusteella, jotta lajittelu olisi helpompaa. Uusien ja peruskorjattavien kohteiden keittiöihin asennetaan Nyyssösen mukaan tällä hetkellä jo vähintään neljä suurta lajitteluastiaa.

Jätehuollon teemavuoden 2018 ja vuoden 2019 välillä Hekan kohteiden sekajätteen laskennallinen määrä väheni HSY:n mukaan 1,46 miljoonaa kiloa, mikä vähensi sekajätteen kustannuksia 380 000 euroa.

Viime vuonna kuviota sekoitti korona, jonka myötä ihmiset viettivät enemmän aikaa kotona ja jätteiden määrä kasvoi. Toisaalta Ekoekspertti-sovellus on osoittautunut erityisen toimivaksi osallistamisen kanavaksi, kun perinteisiä tapahtumia ja kokouksia ei ole voitu järjestää.

Pienetkin teot kannattavat

Oli syy Ekoekspertissä tai jossain muussa, roskispoliisi Tuula Jokisen jätehuonetuntuman mukaan ainakin hänen asuintalonsa asukkaat näyttävät valveutuneen lajittelun suhteen. Pahvit eivät välttämättä ole täydellisesti taiteltu kasaan, mutta ainakin ne ovat oikeassa astiassa.

Jokinen kehuu Ekoekspertin helppokäyttöisyyttä, mutta yksi kehitysehdotus hänellä kuitenkin olisi: hän haluaisi, että sovelluksesta voisi saada ilmoituksia aina, kun siellä on julkaistu uusi haaste. Siihen asti hän pyrkii käymään sovelluksessa joka päivä tarkistamassa, onko siellä mitään uutta tehtävää tai jaettavaa – ettei vain mene mahdollisuus nousta pistetilastoissa sivu suun.

Ympäristöasioissa vähemmän valveutuneita asukkaita Jokinen kannustaa rohkeasti kysymään neuvoa kokeneemmilta ja sitten vain aloittamaan, vaikka pienestikin. Esimerkiksi pelkän paperin lajittelu on parempi kuin se, ettei lajittele mitään.

”Aluksihan se voi tuntua vaikealta, mutta kun opit sen, se on hirveän helppoa.”

Kommentit (1 kommenttia)
Ankka
23.2.2021
klo 15.22
Mitä mainioin tapa välittää ympäristötietoutta. Huippua Heka ja ympäristötiimi ! :--)