Kokemusasiantuntijuus

 
 

Hankkeessa luodaan toimintamalli asunnottomuustyön kokemusasiantuntijuudestaHankkeessa luodaan kokemusasiantuntijuuden toimintamalli asunnottomuustyöhön ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn. Kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisen tulokset näkyvät asiakas-, paikallisella ja kansallisella tasolla sekä suhteessa kokemusasiantuntijoiden henkilökohtaiseen kehitykseen.

Asiakastasolla löydetään luontevat tavat, joilla kokemusasiantuntijat täydentävät asunnottomien ja asunnottomuuden uhkaamien asiakkaiden kanssa tehtävää ammatillista työtä. Paikallisella tasolla kokemusasiantuntijoiden roolin vahvistamisella varmistetaan palveluiden käyttäjänäkökulma ennaltaehkäisystrategioiden sisällössä. Kansallisella tasolla kokemusasiantuntijoiden hyödyntämisen paikallisten mallien ja kokemusten pohjalta saadaan tietoa kokemusasiantuntijuuden käyttöön liittyvistä esteistä ja hyvistä käytännöistä. Henkilökohtaisella tasolla seurataan kokemusasiantuntijoiden edistymistä työllistymisessä, osaamisessa sekä voimaantumisessa.

Kokemusasiantuntijat

Kokemusasiantuntijat edustavat hankekaupunkien painoalueista riippuen asunnottomuuden eri kohderyhmiä (esim. pitkäaikaisasunnottomia, laitoksista vapautuvia, maahanmuuttajia tai mielenterveys- ja päihdekuntoutujia). Palkattuja kokemusasiantuntijoita tulee olemaan kaupungeissa hankekauden aikana yhteensä 10-15. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään tarpeen mukaan kokemusasiantuntijuutta palkkio- ja vapaaehtoisperusteisesti.

 

Julkaistu 6.6.2016 klo 17.06, päivitetty 4.7.2017 klo 12.06